Hakutulos

Koulutuksen ajankohta ja paikka:

1.04.2019
Oulu

Tietoa koulutuksesta:

THL julkaisi vuoden 2017 lopussa päivitetyn tuberkuloosin (TB) tartunnanjäljitysohjeen, jossa toimintaa keskitetään enemmän lähipiirin tutkimuksiin. Uutena on IGRA-testauksen ja latentin TB infektion (LTBI) hoidon laajentaminen nuoriin aikuisiin. Lisäksi on luotu yhtenäiset seurantalomakkeet valtakunnalliseen käyttöön. STM:n hanketuella järjestetään vuosien 2018–19 aikana koulutuskierros, jonka tavoitteena on edesauttaa ohjeen jalkauttamista sairaanhoitopiirien alueelliseen toimintaan. 

Koulutuksen tavoitteet:

- antaa tietoa tartunnanjäljitysohjeen sisällöstä ja uusista toiminnoista
- kertoa tartunnanjäljitystoimintaan liittyvän latentin TB infektion toteamisesta ja hoidosta
- kerrata uudistetun tartuntatautilain pääkohdat tuberkuloosityöhön liittyen
- edistää paikallistoimijoiden verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa tartunnanjäljitykseen liittyen

Kohderyhmät:
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tartuntatauti- ja TB -vastuulääkärit ja hoitajat, opiskeluterveydenhuollon, työterveyshuollon ja yksityisten lääkäriasemien lääkärit ja hoitajat

OHJELMA

Puheenjohtaja osastonylilääkäri, vs., infektiolääkäri Teija Puhto

12.30 Avaus
Teija Puhto, OYS
12.40 Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta
Hanna Soini, johtava asiantuntija THL
13.10 Tartunnanjäljitystä hallitusti
Iiris Rajalahti, keuhkolääkäri Filha ry
13.50 Kahvitauko
14.20 Altistuneiden LTBI:n tutkimukset ja hoito
Harri Marttila, infektiolääkäri TYKS
15.00 Kokemuksia tartunnanjäljityksestä alueellamme
Jarkko Huusko, terveyskeskuksen tt-vastuulääkäri
15.20 Loppukeskustelua

Koulutuksen ohjelma (pdf)

Ei osallistumismaksua.

PPSHP:n henkilökunta ilmoittautuu intran koulutusjärjestelmän kautta. PPSHP:n ulkopuolisille ilmoittautumisohjeita: https://www.ppshp.fi/Ammattilaisille/Koulutus/Pages/default.aspx.

Tilaisuudesta on etälähetys, tilaukset marko.p.korhonen(a)ppshp.fi. Vastaanottaja maksaa etälähetyksen kulut.

Ilmoittautuminen päättyy 25.3.2019.

Koulutuksen järjestelyt: Pirjo Markkanen, klinikkasihteeri, pirjo.markkanen(at)ppshp.fi

Muut tiedustelut: Sirkku Grierson, projektipäällikkö sirkku.grierson(at)filha.fi