Hakutulos

6.02.2017
Kouvolassa on aloitettu Toimivat palkeet – ikääntyvän hengityssairaan arki –hanke, jonka tavoitteena on lisätä tukea astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavien arkeen ja parantaa hoitopolun sujuvuutta. Hengityssairaiden hoitoa, neuvontaa ja tukea kehitetään yhdessä eri toimijoiden kesken.

Neuvontaa, ohjausta ja hoitoa hengityssairaille tarjotaan monesta eri paikasta. ”Haluamme selkiyttää toimintatapojamme; kuka tekee mitä ja missä ja mihin asiakas kulloinkin ohjataan eikä kukaan jää väliinputoajaksi”, sanoo ylihoitaja Marja-Terttu Nuorivuori Kouvolan kaupungilta. Toinen tavoite hankkeelle on yksilöllinen asiakkaan tarpeiden kuuleminen ja omahoidon tukeminen. Asiakkaita haastatellaan ja otetaan mukaan kehittämään ja arvioimaan palvelujaan.

Toimivat palkeet – hankkeen kohderyhmänä ovat ikääntyvät astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavat ja heidän omaisensa. Hankkeessa on aloitettu yhteistyö kaupungin ja paikallisten yhdistysten ja apteekkien kanssa.

Hankkeen puitteissa hengityssairaille järjestetään kaksi tilaisuutta helmi-maaliskuussa:

15.2. klo 8 – 14 neuvontatilaisuus, Hansakeskus

8.3. klo 14 – 18 Ikä ei ahdista – yleisötilaisuus, Kouvola-talo

Kokemuksia Salosta

Vastaava hanke on toteutettu aiemmin Salossa. Siellä tehtyjen haastattelujen perusteella hengityssairaat kaipaavat selkeää tietoa sairaudestaan ja käytännön arkea tukevia selkeitä omahoito-ohjeita (lääkehoito, ravitsemus, liikunta, pahenemisvaiheet, sos.turva) sekä tietoa, keneen voi ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. Vaikeissa ja edenneissä hengityssairauksissa omaisten rooli korostuu ja heidät tiedontarpeensa tulisi huomioida neuvontaa järjestettäessä. Vaikeaa hengityssairautta sairastavat pelkäävät kotiin ja sänkyyn jäämistä sekä sairaalaan joutumista. He pelkäävät myös kuolemaa ja lopunvaiheen hoidosta tulisi puhua hyvissä ajoin niin potilaalle kuin omaisillekin.

”Kouvolassa on hengityssairaille monipuolisia palveluja. Nyt vahvistamme yhteistyötä eri toimijoiden ja asiakkaiden kesken ja keräämme omahoitoa ja pärjäämistä tukevat palvelut yli hallintorajojen ulottuvaksi palvelukartaksi”, korostaa projektivastaava Ulla Veteläsuo Keuhkoterveysjärjestö Filha ry:stä. Hankkeessa tullaan myös tukemaan hoitoon osallistuvien ammattitaitoa koordinoimalla koulutusta ja muuta ammattitaitoa lisäävää toimintaa.

Lisätiedot:

Projektivastaava Ulla Veteläsuo, Keuhkoterveysjärjestö Filha ry, 040- 575 3050, ulla.vetelasuo(a)filha.fi
Ylihoitaja Marja-Terttu Nuorivuori, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 5735, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Astma ja keuhkoahtaumatauti ovat yleisiä kansansairauksia, joita sairastaa vähintään 10 % aikuisikäisestä väestöstä ja sairastavuus painottuu ikääntyviin. Ikääntyvät astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavat ovat usein monisairaita ja hengityssairauden hoito voi jäädä muiden arkea hankaloittavien sairauksien varjoon. Hengityssairaat saattavat myös tottua hengitysoireisiin ja pitävät hengenahdistusta ja toimintakyvyn heikkenemistä ikään liittyvänä.

Toimivat palkeet on Raha-automaattiyhdistyksen(nykyisin Stea) rahoittama hanke. Filha ry hallinnoi hanketta ja yhteistyötahoina ovat Allergia- ja astmaliitto, Apteekkariliitto, Hengitysliitto ja Hoitotyön tutkimussäätiö (HOTUS) sekä Kouvolan hyvinvointipalvelut. Kouvolassa yhteistyötahoina ovat paikalliset yhdistykset ja alueen apteekit. Hankkeen rahoitus on vuosille 2014 – 2017(2018).

STM tukee Veikkauksen tuotoilla