Hakutulos

7.06.2017
Täyttäessämme 110 vuotta on hyvä hetki tarkastella nykyhetkeä ja arvioida tulevaa. Vuonna 1907 toimintansa aloittanut yhdistyksemme tekee tänä päivänä monipuolista, pitkäjänteistä työtä keuhkosairauksien ehkäisemiseksi ja hoidon tukemiseksi kotimaassa ja ulkomailla. Näiden tehtäviemme parissa ponnistelemme tavoitteellisesti, jotta yhä useammalla olisi ilo hengittää. Emme voisi onnistua työssämme ilman yhteistyökumppaneitamme. Juhlamme keskellä tunnemme kiitollisuutta kaikkia niitä ammattilaisia kohtaan, joiden kanssa saamme tehdä yhdessä työtä!

Filha ry:n tavoitteita tänä päivänä on edistää tuberkuloosin varhaista toteamista ja korkealaatuista hoitoa koko maassa, tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentämistä, ahtauttavien keuhkosairauksien ja uniapnean hoitoa, allergioiden ehkäisyä sekä näitä sairauksia potevien omahoitoa ja tiedonsaantia. 

Tuberkuloosityössä osallistumme kansallisten suositusten ja linjausten suunnitteluun. Me edistämme tuberkuloosin varhaista toteamista riskiryhmissä, ohjaamme vaikeahoitoisten potilaiden hoitoa ja etsimme uusia keinoja taudin lääkehoitoon. Väestölle suunnatulla sivustolla tuberkuloosi.fi tarjoamme luotettavaa tietoa tuberkuloosista. 

Euroopan tautikeskukselle (ECDC) toteuttamassamme hankkeessa tuemme viittä tuberkuloosin suhteen haasteellista EU-maata kouluttamalla ja ohjeistamalla. Filhan toiminta WHO:n tuberkuloosityön yhteistyökeskuksena sekä kiinteä yhteys kansainvälisiin toimijoihin takaa yhdistyksen ja sen kautta myös kansallisen tiedonsaannin aihepiiristä. 

Tupakoinnin vastaisen työn painopisteitämme ovat ne väestöryhmät, joissa tupakkatuotteiden käyttö on yleistä. Hallituksen kärkihankkeessa edistämme mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoimattomuutta. Puolustusvoimien kanssa yhteistyössä pureudumme kantahenkilökunnan ja varusmiesten tupakkatuotteiden käyttöön. Kehitämme vertaisvierotustoimintaa vastaamaan vieroituksen tuen tarpeeseen, tuemme terveydenhuoltohenkilöstön osaamista tupakkavieroituksesssa ja kehitämme työkaluja raskaanaolevien tupakoinnin vähentämiseen. 

Kirgisiassa toteutamme tupakoinnin vähentämiseen tähtäävää kehitysyhteistyöhanketta ja Tadžikistanissa tuemme perusterveydenhuoltoa keuhkosairauksien diagnosoinnin ja hoidon kehittämisessä

Kansallisessa Allergiaohjelmassa tehtävämme suunnittelijana ja terveydenhuollon ammattilaisten kouluttajana on alkanut jo vuonna 2008 ja työmme jatkuu edelleen. Asiantuntijamme ovat tähän mennessä kouluttaneet noin 20 000 terveydenhuollon ammattilaista.

Koulutustoimintamme kohteena ovat muutenkin terveydenhuollon ammattilaiset. Järjestämme  suuria valtakunnallisia koulutustapahtumia, kuten Tartuntatautipäivät, Keuhkopäivät ja Tuberkuloosipäivät. Lisäksi koulutamme alueellisesti astmasta, keuhkoahtaumataudista, tupakasta vieroituksesta ja tartuntataudeista. 

Tulevaisuudessa Filhan toimintakentässä hahmottuvat uusien ratkaisujen kehittäminen tukemaan niin terveydenhuollon työntekijöiden, väestön kuin keuhkosairauksia potevien toimia paremman keuhkoterveyden puolesta. Koulutukset ja erilaiset verkkosovellukset ovat tässä työssä apuna, mutta ihminen – ammattilainen ja suuren yleisön edustaja – halutaan kohdata myös kasvokkain.  

Kokosimme 110-vuotisesta toimintamme kaaresta videon, jonka voit katsoa Filhan youtube-kanavalta.

Kiitämme videon tekoon osallistuneita asiantuntijoita Pirkko Branderia, Maria Danielssonia, Riitta Dlodloa, Asko Järvistä ja Pekka Puskaa.

Paremman keuhkoterveyden puolesta tänään ja huomenna!

Tuula Vasankari
Pääsihteeri, professori
Filha ry

Filha ry – Finnish Lung Health Association

Vuonna 1907 Suomessa perustettiin kaksi yhdistystä: Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys ja Vähävaraisten Keuhkotautisten Avustamisyhdistys. Vuonna 1930 nämä yhdistyivät ja uuden yhdistyneen järjestön nimeksi tuli Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys (STVY). Vuonna 1992 yhdistyksen kokous hyväksyi uudeksi nimeksi Hengitys ja Terveys ry, joka oli käytössä vuoteen 2004. Vuodesta 2004 alkaen yhdistyksen nimi on Filha ry, joka juontuu yhdistyksen englanninkielisestä nimestä Finnish Lung Health Association.

Kuva: Yrjö Teinilä