Hakutulos

15.06.2018
Työelämän professori, pääsihteeri Tuula Vasankari on toiminut LL Tiina Mattilan työnohjaajana ja toimii LL Eeva-Liisa Tuovisen opponenttina.

Painohuolet voivat vaikeuttaa tupakoinnin lopettamista

Yhtenä syynä tupakoinnin jatkamiselle voi olla huoli siitä, että tupakoinnin lopettaminen aiheuttaisi painon nousua. Näiden tupakointiin liittyvien painohuolten yhteyksiä tupakointiin ja tupakoinnin lopettamiseen on tutkittu suhteellisen paljon, mutta vähemmän väestötasolla. 

LL Eeva-Liisa Tuovinen väittelee 15.6.2018 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tästä aiheesta  "Weight concerns and abdominal obesity among ever-smokers: A population-based study of Finnish adults".  Vastaväittäjänä työelämänprofessori, pääsihteeri Tuula Vasankari

Sähköinen väitöskirja

 

Jo lievä keuhkoahtauma lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä 

Keuhkoahtaumatauti on yleinen, pääosin tupakoinnin aiheuttama etenevä sairaus, joka aiheuttaa pysyvää ahtaumaa keuhkoputkiin. Tupakoinnin lopettaminen on paras keino estää taudin eteneminen.

LL Tiina Mattila väittelee 16.6.2018 kello 10.15 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tästä aiheesta "Airway Obstruction and Mortality". Osoitteessa Seth Wichmann -sali, Naistenklinikka, Haartmaninkatu 2. 
Väittelijä on työskennellyt pääsihteeri Tuula Vasankarin ohjauksessa.

Sähköinen väitöskirja