Hakutulos

7.03.2017
Vuoden alusta käynnistyneessä Filhan hallinnoimassa terveyden edistämisen Kärkihankkeessa on ehtinyt tapahtua jo paljon. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten tupakoinnin vähentämiseen kohdentuva työ on aloitettu eri alueilla. Kahden kuukauden aikana yhteistyö 11 sairaanhoitopiirin kanssa on käynnistynyt aloituskoulutustilaisuuksilla, jotka jatkuvat maaliskuun loppuun.

Sairaanhoitopiirit ovat lähteneet innostuneesti mukaan ja aktiivisia henkilöitä on löytynyt hankeen aluekoordinaattoreiksi. Sairaanhoitopiireissä on perustettu myös savuttomuustyöryhmiä psykiatriselle vastuualueelle. Sairaanhoitopiirien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja kehitetään alueellista toimintaa yksilöllisesti kunkin sairaanhoitopiirin omista tarpeista lähtöisin. Ilman sairaanhoitopiirien kanssa tapahtuvaa yhteistyötä hanke ei etenisi.

Samaan aikaan alkuvuodesta on aloitettu verkkokurssien valmistelu tupakasta vierotuksen tueksi. Verkkokurssit tulevat terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön loppuvuodesta.

Kärkihankkeet tulevat tekemään kahden vuoden ajan yhteistyötä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi monipuolisesti.

Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen. Hanke kuuluu hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeeseen.

Toteuttajat: Filha ry, A-klinikkasäätiö, Mielenterveyden keskusliitto ja Kuntoutussäätiö, HUS, TYKS, TAYS, KYS, KSSHP, VSHP, SATSHP, KPSHP, LSHP, EPSHP, ESSHP