Hakutulos

24.09.2018
Filhan ja Hotuksen yhteistiedote

Keuhkoahtaumatauti on etenevä ja elämää rajoittava sairaus, jota voidaan ehkäistä ja hoitaa, mutta ei parantaa. Laadukas ja tuettu omahoito lisää sairastavan sekä hänen läheistensä hyvinvointia ja on tärkeä osa hoitokokonaisuutta.

”Vaikka omahoidon ohjauksen merkitys on tiedossa, keuhkoahtaumatautia sairastavien ohjaustarpeita ei aina tunnisteta. Lisäksi ohjauksen sisällöt vaihtelevat”, tutkija Hannele Siltanen Hoitotyön tutkimussäätiöstä toteaa.   

Hoitotyön tutkimussäätiön asettama asiantuntijatyöryhmä, johon kuului myös keuhkoahtaumatautia sairastava kokemusasiantuntija, julkaisee 24.9.2018 valtakunnalliset, tutkimusnäyttöön perustuvat hoitosuositukset keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjaukseen. Julkistamistilaisuus järjestetään 24.9. 2018 klo 17.15−18.30 Filhassa, Sibeliuksenkatu 11 A 1, Helsinki 

Filha ry:n aloitteesta on laadittu hoitosuositukset keuhkoahtaumatautia sairastavia ja heidän läheisiään kohtaavien terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. ”Suosituksia viedään muun muassa koulutuksilla koko sosiaali- ja terveydenhuollon alueelle, myös perusterveydenhuoltoon ja kotihoidon arkeen. Hoitosuosituksista voidaan laatia käytännönläheisiä toimintaohjeita ja tarkistuslistoja”, pääsihteeri Tuula Vasankari Filhasta kertoo.

Uusi omahoidon ohjauksen hoitosuositus käsittelee mm. keuhkoahtaumatautia sairastavien:

  • savuttomuutta
  • oireita ja psyykkistä hyvinvointia
  • lääkehoitoa
  • liikuntaa
  • ravitsemusta
  • pahenemisvaiheiden ehkäisyä sekä
  • läheisten tiedon ja tuen tarpeiden toteutumista

 

Omahoidolla on merkitystä, sillä tärkeimmät asiat hoidossa ovat tupakoinnin lopettaminen ja liikunnan lisääminen sekä oireita ja pahenemisvaiheita vähentävä lääkityksen oikea käyttö. Myös sairastuneen läheiset tarvitset tietoa ja tukea sairauden eri vaiheissa.

Sairauden loppuvaiheessa palliatiivisen hoidon tavoitteina ovat hyvä oireenmukainen hoito ja elämänlaatu.

Suositus on luettavissa hotus.fi -verkkosivuilta.

Tiedote on luettavissa myös ePressi-palvelusta.

Lisätiedot:

Hannele Siltanen 
Tutkija
Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus)

puhelin 050 527 7433
sposti hannele.siltanen@hotus.fi

Tuula Vasankari 
Professori, pääsihteeri, keuhkosairauksien erikoislääkäri 
Filha ry

puhelin 050 545 0589
sposti tuula.vasankari@filha.fi

 

Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) perustehtävänä on näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen sosiaali ja terveydenhuoltossa käytettävien menetelmien vaikuttavuuden lisäämiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi.

Filha edistää kansanterveyttä Suomessa, erityisesti torjumalla keuhkosairauksia ja tuberkuloosia sekä edistämällä väestön keuhkoterveyttä.

Yhdistys toimii alan asiantuntijoiden ja yhdistyksen tarkoitusta tukevien henkilöiden yhteistyöelimenä, tekee yhteistyötä alalla toimivien järjestöjen ja viranomaisten kanssa sekä osallistuu alan kansainväliseen toimintaan.