Hakutulos

31.08.2017
Yli 90 % ampiaiselle allergisista ja noin 80 % mehiläisille allergisista saa siedätyshoidosta täyden suojan.

Erkka Valovirta, asiantuntijalääkäri ja Erja Tommila, esh, projektivastaava, Filha, Kansallinen Allergiaohjelma 2008-2018

Ehdoton siedätyshoidon aihe on pistiäisen (ampiaisen tai mehiläisen) pistoa seurannut vaikea yleisreaktio.

Lievässä yleisreaktiossa voidaan siedätyshoitoa harkita silloin, kun uusintapiston todennäköisyys on suuri tai piston pelko vaikuttaa potilaan elämänlaatuun.

Laaja paikallisreaktio ei ole siedätyshoidon aihe. Ampiaisen tai mehiläisen pistosta seuraavat allergiset reaktiot voivat olla laajoja paikallisia reaktioita (yli 10 cm:n punoitus ja turvotus tai nokkosihottuma).

Mehiläistarhaajat ovat riskiryhmä vaikeille reaktioille. Suomalaisessa aineistossa mehiläistarhaajista 26 % oli saanut mehiläisen pistosta yleisreaktion ja 38 % laajan paikallisreaktion.

Mehiläistarhaajista 1.6 % sai ampiaisen pistosta yleisreaktion ja 10 % laajan paikallisreaktion.

Lievänkin yleisreaktion kokeneet mehiläisille allergiset mehiläistarhaajat on syytä hoitaa potilaan niin halutessa.

Lasten reaktiot ovat tavallisesti lieviä ja reaktiot uusintapistoihin vieläkin lievempiä. Tämän vuoksi siedätyshoitoa ei suositella lievän yleisreaktion saaneille alle 16-vuotiaille lapsille, jotka ovat allergisia pistiäisille. Vaikean yleisreaktion saaneiden lasten siedätyshoito on aiheellinen.

Yli 90 % ampiaiselle allergisista ja noin 80 % mehiläisille allergisista saa siedätyshoidosta täyden suojan.

Niilläkin potilailla, jotka siedätyshoidosta huolimatta reagoivat uusintapistoon, reaktiot ovat huomattavasti lievempiä kuin ennen hoitoa.

Anafylaksian tai muun vaikean yleisreaktion saaneista 57–79 % saa uudesta pistosta yleisreaktion.

Tietoisuus siitä, että siedätyshoito todennäköisesti estää anafylaktiset reaktiot, parantaa elämänlaatua.

Pistiäisallergiassa siedätyshoitoa jatketaan 5 vuoden ajan, minkä jälkeen teho säilyy ainakin seitsemän vuotta suurimmalla osalla (vähintään 80 %:lla) potilaista.

Pistiäisallergikkojen hoitoon kuuluu aina opastus uusintapistojen välttämisestä ja ensiapulääkityksestä (adrenaliini-injektori).

Muistathan lähettää aina pistiäisestä vaikean allergisen reaktion saaneen potilaan siedätyshoitoarvioon erikoissairaanhoitoon.

Viite: Siedätyshoito Käypä hoito –suositus, Duodecim 2011