Hakutulos

23.03.2017
Maailman terveysjärjestön WHO:n arvion mukaan vuonna 2015 10,4 miljoonaa ihmistä sairastui tuberkuloosiin ja 1,8 miljoonaa kuoli tautiin. EU:n alueella tuberkuloosiin sairastui samana vuonna 60 000. Tuberkuloosiin kuolee enemmän ihmisiä kuin mihinkään muuhun infektiotautiin. Erityisen ”tappava” on yhtäaikainen tuberkuloosi- ja HIV-infektio.

Suomessa tuberkuloositapausten määrä on vähentynyt. Vuonna 2016 todettiin 231 uutta tapausta (ilmaantuvuus 4,2/100 000 asukasta). Puolet näistä todettiin muualla kuin Suomessa syntyneillä ja potilaiden keski-ikä oli 50 vuotta. Sairastuneista kuusi oli lapsia.

Lääkkeille vastustuskykyisten tuberkuloositapausten määrä on lisääntynyt. Vuoden 2016 aikana Suomessa todettiin kuusi monilääkeresistenttiä tuberkuloosibakteeria (MDR-TB), joista yksi oli erittäin laajasti lääkeresistentti (XDR-TB).

Turvapaikanhakijoiden osuutta kaikista tuberkuloositapauksista ei pystytä luotettavasti arvioimaan. Kaikki tuberkuloositapaukset ilmoitetaan tartuntatautirekisteriin, mutta tietoa henkilön maahanmuuton syystä ei kirjata. Vuonna 2016 tuberkuloosiin sairastuneista 38:lla ei ollut suomalaista henkilötunnusta, ja näistä valtaosa on todennäköisesti turvapaikanhakijoita.

MDR-TB:n hoitokustannukset ovat huomattavasti kalliimmat kuin lääkeherkän tuberkuloosin. Yhden sairastuneen lääkehoito maksaa noin 120 000 euroa kahden vuoden ajalta. XDR-TB:ssä hoidon hinta on huomattavasti tätäkin kalliimpaa. Lääkeherkän tuberkuloosin kuuden kuukauden lääkitys maksaa 2 000 euroa. Yksi tärkeimmistä MDR-tuberkuloosin torjuntakeinoista on tarjota tehokas lääkehoito kaikille tuberkuloosipotilaille. Sairaus ja käytettävät lääkkeet vaativat tarkkaa seurantaa mm. haittavaikutusten vuoksi. Filhan johtama tuberkuloosin valtakunnallinen asiantuntijaryhmä ohjaa kaikkien MDR- ja XDR-potilaiden hoitoa.

Tuberkuloosi voidaan parantaa lääkehoidolla. Tauti herättää kuitenkin usein pelkoja sairastuneessa ja hänen yhteisössään. tuberkuloosi.fi – verkkosivustolta saa luotettavaa tietoa tuberkuloosista kymmenellä kielellä.  Verkkosivustolta löytyvät myös uudet oppaat Tuberkuloosi- mitä se on? ja Tuberkuloosi – miten sitä hoidetaan? 

LISÄTIETOJA:

Epidemiologinen tilanne 
Hanna Soini
THL
puh. 029 524 6608
hanna.soini@thl.fi 

Tuberkuloosin hoito
Tuula Vasankari
Filha ry
Puh. 050 545 0589
tuula.vasankari@filha.fi