Hakutulos

15.01.2019
Filha järjestää valtakunnallista ja alueellista täydennyskoulutusta ahtauttavien keuhkosairauksien (astma ja keuhkoahtaumatauti) ennaltaehkäisyyn, toteamiseen ja hoitoon liittyvistä aiheista yhdessä terveydenhuollon yhteistyöverkostoissa olevien ammattilaisten kanssa.

Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisältöä kuvaavat hoitosuositukset julkaistiin Hoitotyön tutkimussäätiön toimesta syksyllä 2018. www.hotus.fi. Filha järjestää ohjaussuositusten käyttöönottoa tukevaa koulutusta vuoden 2019 aikana yhdessä yliopistollisten keuhkoklinikoiden kanssa.

Filha jatkaa myös alueellisia keuhkokoulutuksia yhdessä sairaanhoitopiirien keuhkoyksiköiden kanssa. Alueellisten keuhkopäivien sisältö suunnitellaan aina yhdessä alueen terveydenhuollon kanssa. Vuoden 2019 painoalueita ovat ikääntyvän hengityssairaan hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät asiat. Kohderyhmänä on perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon ja kotihoidon henkilökunta.

Spirometrian toteutukseen ja tulkintaan liittyvät koulutukset alkavat  myös nyt, muutaman vuoden tauon jälkeen.

Filha järjestää jälleen valtakunnalliset Keuhkopäivät 24.−25.9.2019 Helsingissä.

Lisätietoa  tulevista koulutuksista antaa Ulla Veteläsuo, puh. 040 575 3050 tai sähköposti ulla.vetelasuo@filha.fi. Ullalle voi lähettää myös koulutustoiveita.