Hakutulos

10.01.2019
Äidin tupakointi vaikuttaa lapsen koko elämään, siksi olisi tärkeää lopettaa tupakointi jo raskautta suunniteltaessa, koska raskauden ensimmäiset viikot ovat myös häiriöille altista aikaa. Filhan asiantuntijaylilääkäri Maria Juusela toteaa: ”Juuri tämän vuoksi Filha on tehnyt tupakoivalle äidille sähköisen savuttomuuskoulutuksen, joka on nimeltään OmatAskeleet.”

Nikotiinilla useita haitallisia vaikutuksia raskauteen

Tupakasta on vaikea luopua, koska nikotiini koukuttaa voimakkaasti. On myös muita syitä, jonka vuoksi tupakointi helposti jatkuu, raskaudesta huolimatta. Useimmat äidit tietävät, että tupakointi ei ole hyväksi sikiölle. Mitä kaikkea nikotiini voi tulossa olevalle vauvalle aiheuttaa, ei kuitenkaan aina ole selvää.

Tutkimuksissa on selvinnyt, että nikotiinia saaneiden eläinten ja myös lasten käyttäytyminen muuttuu ADHD -tyyppiseksi, aggressiivisemmaksi ja heillä on muita enemmän käytöshäiriöitä. ”Nikotiini on myrkyllinen aine, joka kulkeutuu erittäin herkästi istukan lävitse,” sanoo professori ja tutkijalääkäri Kirsi Vähäkangas, ja lisää ”nikotiini päätyy aivoihin ja vaikuttaa siellä hermosoluihin.” Nikotiinille altistuneet lapset saavat Vähäkankaan mukaan helpommin myös astmaa ja keuhkoinfektioita. Rottakokeilla on osoitettu nikotiinin sekä tappavan soluja että muuttavan solujen ja koko eläimen käyttäytymistä. Solut voivat vioittua myös sellaisella tavalla, joka lisää syövän syntymistä ja kehittymistä.

Naistentautien erikoislääkäri Susanna Jaakkola HUS:sta kertoo puolestaan: ”Tupakoivan naisen raskaaksi tuleminen on vaikeampaa, kuin tupakoimattoman, siksi hedelmällisyys on sinänsä arvokas asia, jota kannattaa suojella.”  Jaakkola jatkaa: ”Nikotiini vaikuttaa myös sikiön kokoon, tämä puolestaan vaikuttaa siihen, miten kehittyvä lapsi menestyy loppuraskauden  aikana ja syntymänsä jälkeen.”

Tupakointi vaikuttaa tulevan lapsen koko elämään

Molemmat asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, että tupakan vaikutukset vähenevät, kun tupakointi loppuu. Äidin tupakointi vaikuttaa lapsen koko elämään, siksi olisi tärkeää lopettaa tupakointi jo raskautta suunniteltaessa, koska raskauden ensimmäiset viikot ovat myös häiriöille altista aikaa.

Filhan asiantuntijaylilääkäri Maria Juusela toteaa: ”Juuri tämän vuoksi Filha on tehnyt tupakoivalle äidille sähköisen savuttomuuskoulutuksen, joka on nimeltään OmatAskeleet.” Koulutus sisältää odotusaikana tupakoineen äidin tarinan ja kolme askelta kohti savutonta elämää.

OmatAskeleet -koulutuspaketista löytyy työkaluja myös neuvoloihin, joissa on saatettu arastella tupakoinnin puheeksi ottoa. ”Mukana on videoita, testejä ja hyvin pakattua tietoa myös isille ja puolisoille,” iloitsee Juusela ja jatkaa ”kaikki tarvitsevat oikeaa tietoa päätöksenteon tueksi.”

Asiantuntijat muistuttavat

Tupakoinnin lopettaminen raskauden kaikissa vaiheissa kannattaa aina. Mitä vähemmän lapsi altistuu tupakalle, sen savulle ja myrkyille, sen terveempi tulevaisuus lapsella on edessään. Juusela toivookin, että mahdollisimman moni tupakoiva  perhe löytäisi tiensä Filhan aineistoihin ja lopettaisi tupakoinnin. ”Savuton tulevaisuus − sen parempaa lahjaa ei tuleva perhe voi lapselleen antaa”, muistuttavat kaikki kolme asiantuntijaa.

Asiaan liittyviin kysymyksiin vastaavat Filha ry:ssä asiantuntijaylilääkäri Maria Juusela 044544 2201. Terveyden edistämisen asiantuntija Krista Abdulla Hama Salih 044544 2209.

OmatAskeleet  Traileri Filha ry:    https://vimeo.com/307023424/33b1c2ea2b
OmatAskeleet ekoulutuspaketti löytyy tästä linkistä.

#omataskeleet
#tupakoivaäiti
#ekoulutus
#tupakoinninlopetus