Filha osallistuu Savuton Suomi 2030 -verkoston toimintaan. Verkoston tekee savuttomuutta edistäviä toimenpide-ehdotuksia päätöksenteon tueksi ja tuo esiin savuttomuuden myönteisiä puolia tavoitteenaan tupakaton Suomi. Filhan lisäksi verkoston jäseniä ovat Allergia- ja Astmaliitto ryEhkäisevä päihdetyö EHYT ryHengitysliitto ryHUS Sydän- ja keuhkokeskus HYKSKirkkohallitus, Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto (Doctors Against Tobacco DAT), Savuton kunta -hanke (Pohjois-Savon Sydänpiiri ry)SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys rySuomalainen Lääkäriseura DuodecimSuomen ASH rySuomen Keuhkolääkäriyhdistys rySuomen Sydänliitto rySuomen Syöpäyhdistys rySuomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry STESOTerveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos.

Filha osallistuu Tarttumattomat sairaudet -verkoston toimintaan. Verkoston tavoitteena on ehkäistä ei-tarttuviin tauteihin sairastumista, vähentää niistä aiheutuvia haittoja ja varmistaa potilaille käypä hoito ja kuntoutus. Filhan lisäksi verkoston jäseniä ovat Aivoliitto, Suomen diabetesliitto, Hengitysliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäyhdistys.

Filha on Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön, Kiipulasäätiön ja VATES-säätiön perustajajäsen. Lisäksi Filha ry on jäsenenä seuraavissa kotimaisissa järjestöissä: