Hakutulos

OmatAskeleet on tupakoivalle äidille tehty e-savuttomuuskoulutus. "Mun oma ryhmä", mun OmatAskeleet, on kestoltaan noin 10 minuuttia. OmatAskeleet sisältää Merituulen tarinan, ja kolme askelta kohti savutonta elämää. OmatAskeleet sisältää polun myös tupakoivalle puolisolle ja polun terveydenhuollon ammattilaiselle tukemaan heidän työtään äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvolassa.

 

Pääset OmatAskeleet-koulutukseen tästä linkistä.

OmatAskeleet on osa Filha ry:n toteuttamaa Nalle-hanketta, jonka päämääränä on ehkäistä ja vähentää raskaudenaikaista tupakointia. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ammattilaisten ja terveysalan AMK-opettajien sekä neuvoloiden asiakkaiden kanssa tupakoinnin lopettamisen tuen keinoja. Hankkeen tavoitteena on myös kiinnittää valtakunnallisesti huomiota raskaudenaikaisen tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen sekä lapsiperheiden savuttomuuden tukemiseen.

OmatAskeleet lisämateriaalit 

OmatAskeleet -juliste
A3 kokoinen tulostettava juliste, jossa on qr-koodi OmatAskeleet e-savuttomuuskoulutuspakettiin.
Omataskeleet -juliste (pdf)

#omataskeleet
#tupakoivaäiti
#ekoulutus
​#tupakoinninlopetus