Kesto 2016–2019
Päätoteuttaja Filha
Muut toteuttajat TBC Consult (Nonna Turusbekova)
Rahoittajat Euroopan tautikeskus ECDC
Lyhyt kuvaus Hankkeen tavoitteena on tukea Bulgariaa, Latviaa, Liettuaa, Romaniaa ja Viroa monilääkeresistentin tuberkuloosin ehkäisyssä ja kontrollissa.
Yhteyshenkilö Mikko Vauhkonen, 044-5442203
mikko.vauhkonen(a)filha.fi

Hankkeen toiminnot vuonna 2016:

  • Koulutus Tallinnassa, Virossa 27.–29.9.2016 latentista tuberkuloosi-infektiosta (LTBI), 30 osallistujaa
  • Opintomatka Helsinkiin ja Turkuun 10.–14.10.2016 aiheena tuberkuloosin kontaktijäljitys, 20 osallistujaa