Hakutulos

Keuhkoahtaumatauti

Suomessa on meneillään laajoja terveydenhuollon muutoksia, jotka vaikuttavat potilaan rooliin ja hoidon uudelleen organisointiin. Toimiva terveyskeskus –toimenpideohjelmassa edellytetään käyttöönotettavaksi pitkäaikaissairauksien ehkäisy- ja hoitomalli, joka nojaa terveydenedistämiseen ja omahoidon vahvistamiseen.

Tilaisuuden kesto on 1,5 - 2 tuntia ja sen aikana yksi osallistujista pääsee puhaltamaan itse spirometrian. Mahdollisia muita koulutuksessa käsiteltäviä asioita voivat olla mm.

  • toimipisteen omat potilastapaukset
  • tutkimus- ja lähetekäytännöt
  • työnjako

Koulutuksen jälkeen tehdään myös palautekysely.

Koulutus järjestetään omalla työpaikalla ja ryhmän suositeltava koko on 6 – 10 henkilöä. Kouluttajina toimivat sairaanhoitaja Ulla Veteläsuo ja erikoislääkäri Harri Öistämö. 

Lisätietoja yksityiskohdista sekä kuluista:

Toimivat palkeet -hankkeessa tavattiin, havainnoitiin ja haastateltiin useita ikääntyviä hengityssairaita. 
Näiden keskusteluiden perusteella kiteytettiin 20 asiaa, jotka parantaisivat hengityssairaiden
omahoitovalmiuksia ja pärjäämistä. Hankkeessa näitä esiin tulleita asioita kutsuttiin
teeseiksi, mutta niiden avulla voidaan myös määritellä hengityssairaan hoidon laatua. 

Sivut

Tilaa syöte RSS - Keuhkoahtaumatauti