Tuberkuloosi

The new Finnish NAtional Tuberculosis Control Programme was published by the Finnish Ministry of Social Affairs and Health in September 2006. The Filha expert group on tuberculosis chaired by professor Kari Liippo has prepared the new programmein cooperation with the Finnish National Institute of Public Health with Support of the Finnish Ministry of Social Affairs and Health. 

The new National Tuberculosis Control Programme clarifies and unifies tuberculosis control measures and treatment practices in Finland.

Kesto 2016–2019
Päätoteuttaja Filha
Muut toteuttajat TBC Consult (Nonna Turusbekova)
Rahoittajat Euroopan tautikeskus ECDC
Lyhyt kuvaus Hankkeen tavoitteena on tukea Bulgariaa, Latviaa, Liettuaa, Romaniaa ja Viroa monilääkeresistentin tuberkuloosin ehkäisyssä ja kontrollissa.
Yhteyshenkilö

Euroopan pakolaisrahaston tukemana Filha ry toteutti yhdessä HIV-tukikeskuksen, SPR:n Turun vastaanottokeskuksen ja HUS infektioklinikan kanssa kolmivuotisen hankkeen, joka pyrkii tehostamaan tuberkuloosin ja hiv:n ehkäisytoimia ja varhaistoteamista nuorten turvapaikanhakijoiden keskuudessa sekä lieventämään näihin liittyvää stigmaan. Merkittäviä yhteistyötahoja olivat myös Maahanmuuttovirasto, Helsingin vastaanottokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin Laitos, Diakonissalaitos ja Positiiviset ry.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Tuberkuloosi