Hakutulos

Tuberkuloosi

The new Finnish NAtional Tuberculosis Control Programme was published by the Finnish Ministry of Social Affairs and Health in September 2006. The Filha expert group on tuberculosis chaired by professor Kari Liippo has prepared the new programmein cooperation with the Finnish National Institute of Public Health with Support of the Finnish Ministry of Social Affairs and Health. 

The new National Tuberculosis Control Programme clarifies and unifies tuberculosis control measures and treatment practices in Finland.

Kesto 2016–2018
Päätoteuttaja Filha
Muut toteuttajat TBC Consult (Nonna Turusbekova)
Rahoittajat Euroopan tautikeskus ECDC
Lyhyt kuvaus Hankkeen tavoitteena on tukea Bulgariaa, Latviaa, Liettuaa, Romaniaa ja Viroa monilääkeresistentin tuberkuloosin ehkäisyssä ja kontrollissa.
Yhteyshenkilö

Euroopan pakolaisrahaston tukemana Filha ry toteutti yhdessä HIV-tukikeskuksen, SPR:n Turun vastaanottokeskuksen ja HUS infektioklinikan kanssa kolmivuotisen hankkeen, joka pyrkii tehostamaan tuberkuloosin ja hiv:n ehkäisytoimia ja varhaistoteamista nuorten turvapaikanhakijoiden keskuudessa sekä lieventämään näihin liittyvää stigmaan. Merkittäviä yhteistyötahoja olivat myös Maahanmuuttovirasto, Helsingin vastaanottokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin Laitos, Diakonissalaitos ja Positiiviset ry.

TIE-hankkeessa laaditussa kirjallisuuskatsauksessa kartoitetaan Suomen suurimpien turvapaikanhakijaryhmien (länsi-afrikkalais-, somalialais-, kurdi-, syyrialais-, afganistanilais- ja venäläistaustaiset sekä Balkanin alueelta lähtöisin olevat) tuberkuloosiin ja hiviin liittyviä asenteita pohjautuen suomeksi ja englanniksi julkaistuun kirjallisuuteen.

Tuberkuloosiin on tullut kaksi uutta lääkettä ja muutamia uusia on kehitteillä ja toivottavasti lähivuosina käytössä. Uudet lääkkeet on toistaiseksi varattu resistenttiin tautiin eikä niiden yhteiskäytöstä vielä tiedetä, eli yksistään ne eivät ratkaise Suomen lähialueella olevaa lääkkeille vastustuskykyisen tuberkuloosin ongelmaa.

Euroopan tautikeskus ECDC on antanut maaliskuussa 2015 ohjeistuksen siitä, miten uusia lääkkeitä tai lääkeyhdistelmiä voidaan ottaa käyttöön maatasolla. Tämän suosituksen arvioinutta asiantuntijapaneelia johti Filhan pääsihteeri Tuula Vasankari.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Tuberkuloosi