Hakutulos

Tuberkuloosi

Duodecimin Oppiportissa on saatavilla seuraavat maksuttomat kurssit:

Tuberkuloosin perusteet

Verkkokurssiin on koottu perustietoa tuberkuloosista kattaen koko taudinkulun. Kurssi on tarkoitettu työntekijöiden lisäksi alan opiskelijoille. Kurssi sisältää myös paljon kirjallisuusviitteitä ja linkkejä tiedon syventämiseen.

Tuberkuloosin perusteet

Filha avasi Maailman tuberkuloosipäivänä 24.3.2014 uuden verkkosivun tuberkuloosista osoitteessa tuberkuloosi.fi.

Sivu tarjoaa suomalaisten asiantuntijoiden tekemää luotettavaa tietoa tuberkuloosista väestölle. Suomen ja ruotsin lisäksi sivuilta löytyy monipuolista tietoa tuberkuloosista englanniksi, venäjäksi, viroksi, arabiaksi, kurdiksi (sorani), somaliksi, kiinaksi ja dariksi.

 

Filha on luonut ja ylläpitää selainpohjaista apuria tuberkuloosin lääkehoidon seurannan toteutukseen ja antamaan tietoa määrätystä lääkeyhdistelmästä (mm. haittavaikutukset).

Lääkeapuri on tarkoitettu hoitavalle lääkärille ja TB-hoitajalla käytännön työn tueksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut TB-lääkeapurin toteuttamista.

Siirry TB-lääkeapuriin

Monilääkeresistenttien (MDR) ja erittäin resistenttien (XDR) tuberkuloosipotilaiden diagnostiikka ja hoito on haastavaa, ja erityisosaamista vaativaa. Tämän vuoksi on koottu asiantuntijatyöryhmä (19 asiantuntijaa), jonka apuun voidaan turvautua näissä tapauksissa ja muissa tuberkuloosin erityiskysymyksissä.

Ryhmä koostuu yliopistosairaaloiden keuhko-, infektio- ja lasteninfektiosairauksien asiantuntijoista sekä THL:n mykobakteerilaboratorion edustajasta. Tarvittaessa kokouksiin kutsutaan asiantuntijoita myös muilta tahoilta.

Tuberkuloosi on ilmateitse tarttuva bakteerin aiheuttama yleisvaarallinen tauti. Maailmalla tuberkuloosi on yleinen sairaus. Maamme lähialueilla ongelmana on erityisesti lääkkeille vastustuskykyinen tuberkuloosi. Suomessa tuberkuloositilanne on kehittynyt suotuisasti ja nykyisin tautiin sairastuu noin 250 henkilöä vuodessa. Kehityksestä huolimatta haasteita on.

Verrattuna aiempiin käytänteihin, tuberkuloosiohjelmassa 2013 esitettyjä merkittävimpiä muutoksia ovat huomion kohdistaminen vahvemmin perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon merkittäviin rooleihin tuberkuloosin torjunnassa. Ohjelman myötä pyritään lisäämään valmiuksia kohdata maahanmuuttajataustaisten potilaiden lisähaasteet; parantamaan hoidon tehoa kaikissa potilasryhmissä, ehkäisemään infektion kehittymistä taudiksi; vaihvistamaan taudin varhaista toteamista; sekä lisäämään koulutusta ja tutkimusta.

Tuberkuloosiohjelmassa asetetaan seuraavat tavoitteet:

Sivut

Tilaa syöte RSS - Tuberkuloosi