Tupakoinnin vähentäminen ja vieroitus

Tupakan terveysvaikutuksia on tutkittu enemmän kuin mitään muuta yksittäistä terveyttä uhkaavaa tekijää ja tupakka on kiistatta keuhkoterveyden suurin yksittäinen uhka. Sairastumisen riski on suoraan annosvasteinen. Tupakoinnin lopettamisen hyödyt näkyvät välittömästi. Lopettaminen vähentää keuhkoahtaumatautiin sairastumisen vaaraa, pysäyttää jo alkaneen taudin ja vähentää astmaan sairastumisvaaraa sekä parantaa astman hoitotasapainoa.

Tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta on julkaistu Käypä Hoito -suositus vuonna 2012. Filha pyrkii toiminnallaan kannustamaan terveydenhuoltoa tupakoimattomuustyöhön antaen täydennyskoulutuksen kautta ammattilaisille valmiuksia motivoida ja auttaa tupakoivia lopettamaan. 

Filha tarjoaa Käypä hoito –suositukseen perustuvaa valtakunnallista tupakasta vieroituskoulutusta terveydenhuollon henkilöstölle ja koordinoi vertaisvieroitushanketta sekä Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa –hanketta. Filha hallinnoi tupakoinnin vähentämiseen tähtäävää koulutushanketta Kirgisiassa.

Filha on mukana Savuton Suomi 2030 -verkostossa ja toimii verkoston tupakkavieroituksen asiantuntijaryhmän puheenjohtajana, sekä järjestää kansallisia Tupakka ja terveys -päiviä joka toinen vuosi. Filha toimii pysyvänä asiantuntijana Pohjois-Savon sydänpiirin koordinoimassa valtakunnallisessa Savuton kunta -hankkeessa.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Patrick Sandström
puh. (040) 51 50 512

 

Filha hallinoi seuraavia hankkeita

Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen (Kärkihanke)

Vertaisvieroitus

Tupakoimattomuuden edistäminen puolustusvoimissa

Raskaus ilman tupakkaa

Kirgisian tupakkahanke

Tupakka ja terveys -päivät (seuraavan kerran vuonna 2018)

Filha on mukana seuraavissa

Savuton kunta -hanke

Savuton Suomi 2030 -verkosto

Järjestöjen nikotiiniton Suomi (JÄNIS) -verkosto