In English |  Po Russki | Tulosta 
 
Kansallinen allergiaohjelma 2008-2018

Kansallinen allergiaohjelma 2008-2015 puolivälissä – suunnanmuutos tuo tuloksia (SLL 35/2015)

Kansallinen allergiaohjelma 2008-2018

Filha ry:n tehtävänä on Allergiaohjelman terveydenhuollon koulutus. Koulutus aloitettiin ohjelman julkistamisen jälkeen huhtikuussa 2008 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä alueellisella Allergiaohjelman tiedotustilaisuudella. Muina alueellisten koulutustemme teemoina ovat olleet ”Allergiaterveyttä kansalle!”, ”Allergiaterve lapsi” ja ”Enemmän sietokykyä – vähemmän allergiaa”. Koulutukset on järjestetty kaikissa sairaanhoitopiireissä.

Perusterveydenhuollon koulutuksissa teemoina on ollut ruoka-allergia ja anafylaksia. Anafylaksiakoulutuksesta on tullut Allergiaohjelman ”hittituote”. 

Filhan asiantuntijoina toimivat lastentautien ja lasten allergisten sairauksien erikoislääkäri, professori Erkka Valovirta ja erikoissairaanhoitaja, projektivastaava Erja Tommila.

Alueellisissa koulutuksissa yhdeksi tavoitteeksi asetettiin alueellisten allergiatyöryhmien perustaminen sairaanhoitopiireihin. Nyt, syksyllä 2013, maassamme on kymmenen alueellista allergiatyöryhmää. Työryhmän tärkein tehtävä on jatkaa moniammatillista allergia- ja astmakoulutusta alueellaan.

Allergiaohjelma on edennyt puoleen väliin. Nyt voimme jo todeta, että olemme menossa oikeaan suuntaan, totaalivälttämisestä sietokyvyn vahvistamiseen. Tarvitsemme kuitenkin lisää tutkimustuloksia esim. allergiaruokavalioiden määrien muutoksista ohjelman aikana. Toivottavasti mahdollisimman monessa kaupungissa ja kunnassa ollaan valmiita selvittämään asiaa!

Filha on järjestänyt ensimmäisten viiden vuoden aikana 200 Allergiaohjelma -koulutusta. Osallistujia on ollut yhteensä lähes 12.000.

Lämpimät kiitokset kaikille Teille, jotka olette oman työnne ohessa toimineet asiantuntijoina koulutuksissamme, yrityksille, jotka ovat tukeneet Allergiaohjelma – työtä ja myös Teille kaikille, jotka osallistutte koulutuksiimme.

Tarvitsemme Teitä kaikkia jatkossakin!

Kiitokset myös ensimmäisestä viidestä vuodesta Allergiaohjelman sihteeristölle, etenkin professori Tari Haahtelalle, pääsihteeri Tuula Vasankarille sekä Allergiaohjelman Väestöviestintähankkeen työparille, Kimmo Saariselle ja Tuula Ketolalle.

Te, hyvät terveydenhuollon ammattilaiset, lääkärit, hoitajat, farmaseutit, teette merkittävimmän työn Allergiaohjelman toteutumiseksi. Asenteet eivät muutu ilman teidän työtänne ja potilaskontaktejanne.

Vuosien 2014 ja 2015 koulutusten teemat ovat:

  • Alueellinen astmakoulutus
  • Alueellinen ”Ruoka-allergia hallintaan” – koulutus
  • Perusterveydenhuollon anafylaksiakoulutus
  • Perusterveydenhuollon siedätyshoitokoulutus

 Työ jatkuu! Nähdään koulutuksissa!

 Terveisin

 Erja Tommila ja Erkka Valovirta

 Ohjelman päätavoitteet ovat:

      1.     Ehkäistä allergiaoireiden kehittymistä

      2.     Lisätä väestön sietokykyä allergeeneille

      3.     Parantaa allergian diagnostiikkaa ja sen laatua

     4.     Vähentää työperäisiä allergioita

     5.     Käyttää voimavaroja vaikeiden allergioiden hoitoon ja oireiden pahenemisen                            estämiseen 

     6.     Vähentää allergisten sairauksien aiheuttamia kustannuksia

 Pääviestit

  • Tue terveyttä, älä allergiaa.
  • Vahvista sietokykyä.
  • Asennoidu allergiaan uudella tavalla. Älä vältä allergeeneja turhaan.
  • Tunnista ja hoida vakavat allergiat ajoissa. Estä pahenemisvaiheet.
  • Paranna ilmanlaatua. Tupakka pois.

  

Lisätietoja:
Erja Tommila
p. 050-5811456
erja.tommila(a)filha.fi