In English |  Po Russki | Tulosta 
 
Tuberkuloosi

Valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman päivitys julkaistiin 2013 sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa. Filha ry:n tuberkuloosiasiantuntijaryhmä puheenjohtajanaan ylilääkäri Kari Liippo valmisteli ohjelman yhdessä Kansanterveyslaitoksen kanssa sosiaali- ja terveysministeriön tukemana.

Uusi valtakunnallinen ohjelma selkeyttää ja yhtenäistää tuberkuloosin torjuntatoimia ja hoitokäytäntöjä Suomessa. Uuden ohjelman toiminnallistamiseksi Filha järjesti vuonna 2006 viisi miljoonapiirikoulutusta ja vuosina 2007–2008 yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa yhteensä 13 alueellista shp-koulutusta, joista on laadittu erillinen yhteenveto ja joiden esityksistä on koottu TB-esityspankki.

Toukokuussa 2008 Filha ry järjesti yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa tuberkuloosikoulutuksen pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden parissa työskenteleville.

Vuonna 2008 valmistuivat Filhan ja Hengitysliitto Helin yhteistyönä uusi yleisesite tuberkuloosista ja potilasohje tuberkuloosipotilaalle.

Uuden valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman pohjalta Filha ja Duodecim toteuttivat maksuttoman verkkokurssin tuberkuloosista terveydenhuollon työntekijöille ja opiskelijoille. Kurssi julkaistiin joulukuussa 2008.

Filha on järjestänyt joka toinen vuosi valtakunnallisen tuberkuloosipäivän. Seuraavan kerran valtakunnallinen tuberkuloosipäivä järjestetään vuonna 2014.

Filha on järjestänyt vuosittain erilaisia tiedotuskampanjoita Maailman tuberkuloosipäivänä 24. maaliskuuta.

Talvella 2008-2009 Filha teki seurantakyselyn sairaanhoitopiirien keuhko-, infektio- ja lastenklinikoiden tuberkuloosiasioista vastaaville hoitajille ja lääkereille. Kyselyn tavoitteena oli selvittää tuberkuloosiohjelmien tilannetta, paikallisia toimintakäytäntöjä ja resursseja sekä koulutustoiveita ja -tarpeita. Kyselyn tuloksista on laadittu erillinen yhteenveto.

Uuden tuberkuloosiohjelman suosituksesta perustettiin vuonna 2007 valtakunnallinen tuberkuloosin hoidon asiantuntijaryhmä, joka erikoistuu hankalien tuberkuloositapausten (monilääkeresistentti eli MDR-tuberkuloosi, HIV-positiiviset tuberkuloosipotilaat) hoitokysymyksiin. Filha avustaa ryhmän käytännön asioissa.

Filha toimii Maailman terveysjärjestö WHO:n yhteistyökeskuksena tuberkuloosin torjunnassa erityisesti Luoteis-Venäjällä. Enemmän Filhan kansainvälisestä toiminnasta ja hankkeista erillisillä sivuilla.

Tuberkuloosia käsitteleviä julkaisuja