muokattu: 12.5.2020

Astma

Valtakunnallisen astmaohjelma toteutettiin 1994–2004 ja sen 10-vuotisraportti julkaistiin Lääkärilehdessä 4/ 2006 ja Thorax -lehdessä 2007. Ohjelman myötä astman diagnosoiminen, hoito ja kuntoutus sekä näiden seuranta siirtyivät pääosin perusterveydenhuollon vastuulle. Filha toteutti Astmaohjelman koulutuksen valtakunnallisesti. Ohjelman myötävaikutuksella luotiin sairaanhoitopiireihin alueelliset astman hoitoketjut.

Duodecimin Käypä hoito -suositus päivitettiin vuonna 2012. Se tarjoaa kansallisen suosituksen astman diagnostiikkaan ja hoitoon tällä hetkellä.

Astma kuuluu Filhan koulutusten keskeisiin aihealueisiin mm. Allergiaohjelman alueellisissa koulutuksissa ja joka toinen vuosi järjestetään Valtakunnalliset astma- ja allergiapäivät.

Iäkkäiden keuhkoahtaumatauti- ja astmapotilaiden kotona pärjäämistä, sairauden hallintaa ja vaikutusmahdollisuuksia tuimme Toimivat palkeet -hankkeessa.