muokattu: 14.5.2019

Sairaanhoitopiirien alueelliset keuhkoahtaumatautikoulutukset

Suomessa on meneillään laajoja terveydenhuollon muutoksia, jotka vaikuttavat potilaan rooliin ja hoidon uudelleen organisointiin. Toimiva terveyskeskus -toimenpideohjelmassa edellytetään käyttöönotettavaksi pitkäaikaissairauksien ehkäisy- ja hoitomalli, joka nojaa terveydenedistämiseen ja omahoidon vahvistamiseen.

Uusi terveydenhuoltolaki pyrkii vahvistamaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumatonta toteutumista, asiakkaan osallistumismahdollisuuksia sekä hyviä ja tehokkaita palvelukäytäntöjä. Laki mahdollistaa myös terveydenhuollon uudenlaisen kehittämisen.

Keuhkoahtaumataudin valtakunnallinen hoito -ohjelma tuotti paljon hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joista osa on muuttunut pysyviksi talon tavoiksi. Haasteena on edelleen varhainen toteaminen, seurannan ja moniammatillisen kuntoutuksen järjestäminen perusterveydenhuollossa ja hyvä loppuvaiheen hoito.

Filha on toteuttanut vuosina 2011–2013 keuhkoahtaumataudin hoitoon liittyvän kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa yhdessä sairaanhoitopiirien ja yhteistyökumppaneiden kanssa kohdennettua koulutusta kunkin alueen tarpeisiin.

Lisätietoja

Projektivastaava Ulla Veteläsuo
p. 040 575 3050