muokattu: 30.11.2020

Tuberkuloosi

Tuberkuloosi on ilmateitse tarttuva bakteerin aiheuttama yleisvaarallinen tauti. Maailmalla tuberkuloosi on yleinen sairaus. Maamme lähialueilla ongelmana on erityisesti lääkkeille vastustuskykyinen tuberkuloosi. Suomessa tuberkuloositilanne on kehittynyt suotuisasti ja nykyisin tautiin sairastuu noin 250 henkilöä vuodessa. Kehityksestä huolimatta haasteita on. Sairastuneissa on aikaisempaa enemmän nuoria ja työikäisiä ja joukkoaltistumiset ovat lisääntyneet. Tuberkuloosin torjunnan nykyhaasteita ovat sairastuneiden varhainen löytäminen, lääkehoidon toteutus, riskiryhmien seulonta ja tartunnanjäljitys sekä työntekijöiden tietotaidon ylläpito.

Tuberkuloosin ehkäisyä, hoitoa ja seurantaa ohjaa Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) julkaisema Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma. Filhan tuberkuloosiasiantuntijaryhmä valmisteli ohjelman yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Tuberkuloosityötä ohjaavat myös STM:n ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen antamat ohjeet ja suositukset.

Valtakunnallinen tuberkuloosin hoidon asiantuntijaryhmä perehtyy vaikeahoitoisten tuberkuloositapausten (monilääkeresistentti eli MDR ja laajasti lääkeresistentti eli XDR tuberkuloosi sekä hiv ja tuberkuloosi yhteisinfektio) hoitokysymyksiin ja antaa konsultaatioapua hoitaville lääkäreille. Filha toimii ryhmän puheenjohtajana.

Filha on luonut ja ylläpitää selainpohjaista apuria tuberkuloosin lääkehoidon seurannan toteutukseen ja antamaan tietoa määrätyistä lääkeyhdistelmistä (mm. haittavaikutukset). Lääkeapuri on tarkoitettu hoitaville lääkäreille ja hoitajille käytännön työn tueksi.

Filha järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle ajankohtaisia koulutuksia, joiden avulla jalkautetaan uusia ohjeistuksia ja ylläpidetään tietotaitoa. Lisäksi joka toinen vuosi järjestetään valtakunnallinen tuberkuloosipäivä.  Pysyvästi saatavilla ovat Filhan ja Duodecimin toteuttamat maksuttomat verkkokurssit Oppiportissa.

tuberkuloosi.fi logoFilha ylläpitää julkaisemaansa monikielistä tuberkuloosi.fi-verkkosivustoa Sivustolta löytyy ajankohtaista ja luotettavaa tietoa tuberkuloosista kaikille sekä monipuolinen valikoima tuberkuloosia käsitteleviä materiaaleja.

Filhan sivuilta löytyy myös ammattilaisille tarkoitettuja tuberkuloosimateriaaleja.

Filha on järjestää vuosittain erilaisia tiedotuskampanjoita Maailman tuberkuloosipäivänä 24. maaliskuuta.

Filha toimii Maailman terveysjärjestö WHO:n yhteistyökeskuksena. Enemmän Filhan kansainvälisestä toiminnasta ja hankkeista erillisillä sivuilla.

Lisätietoja:
Marianne Helander
marianne.helander(at)filha.fi