muokattu: 2.4.2020

Tupakasta vieroitus

Tupakoinnin vähentäminen ja vieroitus

Tupakan terveysvaikutuksia on tutkittu enemmän kuin mitään muuta yksittäistä terveyttä uhkaavaa tekijää ja tupakka on kiistatta keuhkoterveyden suurin yksittäinen uhka. Sairastumisen riski on suoraan annosvasteinen. Tupakoinnin lopettamisen hyödyt näkyvät välittömästi. Lopettaminen vähentää keuhkoahtaumatautiin sairastumisen vaaraa, pysäyttää jo alkaneen taudin ja vähentää astmaan sairastumisvaaraa sekä parantaa astman hoitotasapainoa.

Tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta on julkaistu Käypä Hoito -suositus  (julkaistu: 19.06.2018). Filha pyrkii toiminnallaan kannustamaan terveydenhuoltoa tupakoimattomuustyöhön antaen täydennyskoulutuksen kautta ammattilaisille valmiuksia motivoida ja auttaa tupakoivia lopettamaan.

Filha tarjoaa Käypä hoito -suositukseen perustuvaa valtakunnallista tupakasta vieroituskoulutusta terveydenhuollon henkilöstölle ja koordinoi vertaisvieroitushanketta sekä Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa –hanketta. Filha hallinnoi tupakoinnin vähentämiseen tähtäävää koulutushanketta Kirgisiassa.

Filha on mukana Savuton Suomi 2030 -verkostossa ja toimii verkoston tupakkavieroituksen asiantuntijaryhmän puheenjohtajana, sekä järjestää kansallisia Tupakka ja terveys -päiviä joka toinen vuosi. Filha toimii pysyvänä asiantuntijana Pohjois-Savon sydänpiirin koordinoimassa valtakunnallisessa Savuton kunta -hankkeessa.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Patrick Sandström
puh. (040) 51 50 512

Filha hallinnoi seuraavia hankkeita

Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen (Kärkihanke)

Vertaistuella eroon tupakasta​​

Raskaus ilman tupakkaa

Keski-Aasian keuhkoterveyshanke

Tupakka ja terveys -päivät (seuraavan kerran vuonna 2021)

Filha on mukana seuraavissa

Savuton kunta -hanke

Savuton Suomi 2030 -verkosto

Järjestöjen nikotiiniton Suomi (JÄNIS) -verkosto

Tupakkavieroituksen laatukriteerit

Suomalaiset tupakasta vieroituksen laatukriteerit terveydenhuollossa on julkaistu keväällä ja pohjautuvat Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus Käypä hoito – suositukseen (2012) ja Maailman tupakkavapaa terveydenhuolto – verkoston implementointiohjeisiin. Laatukriteereillä arvioidaan, miten toteutuvat tupakoitsijoiden ja muiden nikotiinia sisältävien tuotteiden käyttäjien tunnistaminen, riippuvuuden arviointi ja vieroitushoidot terveydenhuollossa.

Tupakasta vieroituksen laatukriteerit on laatinut Savuton Suomi 2030-verkoston tupakasta vieroituksen asiantuntijatyöryhmä ja niitä on kommentoinut verkoston tieteellinen työryhmä. Filha on ollut keskeisesti mukana laatukriteerejä luomassa.

Tupakasta vieroituksen laatukriteerit 16.5.2017 (pdf)

Kvalitetskriterier för rökavvänjning inom hälso- och sjukvården 16.5.2017 (pdf)