muokattu: 13.5.2022

Ajankohtaista nikotiinittomuustyössä – kuinka savuton ja nikotiiniton Suomi 2030 -tavoite saavutetaan?

Päihdepäivillä 12.5.2022 keskusteltiin nikotiinituotteiden lopettamisesta ja aloittamisen ehkäisystä Filha ry:n ja EHYT ry:n sessiossa. Savuton ja nikotiiniton Suomi 2030 -tavoitteeseen on alle kahdeksan vuotta aikaa. Keskeisimmät haasteet tavoitteen saavuttamiseksi liittyvät nikotiinituotteiden lopettamiseen ja aloittamisen ehkäisyyn eri kohderyhmillä sekä tupakkateollisuuden, erityisesti nuorille markkinoimiin, uusiin nikotiinituotteisiin. Nikotiinituotteiden markkinointi ja välitys näkyvät yhä selvemmin sosiaalisessa mediassa. Tuotteita on helppo hankkia, mutta käyttäjillä ei kuitenkaan aina ole tietoa siitä, miten paljon nikotiinia ja muita terveydelle haitallisia aineita tuotteet sisältävät.

Hyvinvointialueilla vieroitustyö helpottuisi selkeiden tupakka- ja nikotiinivieroituksen hoitoketjujen ja sovittujen käytäntöjen myötä. Sosiaali- ja terveydenhuollon osaaminen ja työaikaresurssien kohdentaminen tupakka- ja nikotiinivieroitustyöhön tulisi varmistaa. Tulevaisuudessa tarvitaan enemmän matalan kynnyksen, sekä kasvokkain että verkon kautta tarjolla olevia, vieroituspalveluita tupakka- ja nikotiinituotteista riippuvaisille. Näin edistetään palveluiden tasavertaista saatavuutta ja terveyden tasa-arvoa.

Session ohjelma

Päihdepäivien ohjelma kokonaisuudessaan

Jätä kommentti