muokattu: 2.2.2024

Ammattikorkeakouluille suunnattu sisäilmaoppimateriaali

Opettaja, haluaisitko oppimateriaalin osaksi opetusta?

Lataa opettajan ohjeet tästä.

Tilataksesi oppimateriaalin opetuskäyttöön, täytä oppimateriaalin tilauskaavake tästä.

* Luovutamme oppimateriaalin ainoastaan terveydenhuoltoalan opetusta toteuttaville ammattikorkeakouluille. 


Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla – tietoa terveydenhuoltoalan opiskelijoille

Oppimateriaali on tarkoitettu ammattikorkeakoulun terveydenhuoltoalan opiskelijoille. Kurssin tavoite on lisätä tietoa sisäilmaan liitetystä oireilusta sekä antaa perusvalmiudet kohtaamistilanteisiin.

Oppimateriaali keskittyy aikuisten sisäilmaan liitettyihin oireisiin asuin-, toimisto- ja vastaavissa ympäristöissä pois lukien esimerkiksi teolliset työympäristöt.

Valmis sähköinen oppimateriaali, joka on helppo sisällyttää osaksi opintoja

 • toimii myös itsenäisenä kurssinaan
 • kuusi tekstimoduulia, joista jokainen käsittelee omaa aihekokonaisuuttaan
 • kattavasti tietoa sisäilmaan liitetystä oireilusta
 • aktivoivia tehtäviä, joiden vastauksista opiskelija saa palautteen
 • tekoälyyn pohjautuva potilassimulaattori, jonka avulla voi harjoitella potilaan haastattelua, kohtaamista ja ohjausta
 • käytännön työkaluja potilaskohtaamisiin 

Kurssi on kehitetty opiskelijan itsenäisen opiskeluun. Koko kurssin suorittamiseen menee noin 3-4 tuntia aikaa. Kurssin suoritettuaan opiskelija saa tallennettua itselleen kurssitodistuksen.

Kurssi on toteutettu MedEdun MediOppi-koulutusympäristöon.

Oppimateriaalin tavoitteet:

 • Tunnistaa potilaan sisäilmaan liittämän oireilun monitekijäisyyden
 • Tietää, millaiset tekijät voivat vaikuttaa sisäilman laatuun sekä näiden tekijöiden merkityksen terveyden ja oireilun kannalta.
 • Tunnistaa, millaiset tekijät vaikuttavat oireilun taustalla.
 • Saa käsityksen omasta roolistaan ja mahdollisuuksistaan terveydenhuollon ammattilaisena sisäilmasta oireilevan auttamisessa.
 • Ymmärtää potilaan kohtaamisen ja luottamuksellisen suhteen merkityksen oireilun selvittelyn kulmakivenä
 • Saa käsityksen käytännön työkalujen soveltamisesta potilaskohtaamisissa

Opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia oppimateriaalista:

“Sisältö oli hyvä ja kattava, vinkit potilaan vastaanotolla kohtaamiseen hyviä tulevaa työtä ajatellen.”

“Kattava ja monipuolinen oppimiskokonaisuus, johon oli kivasti saatu käytännön esimerkkejä mukaan.”

“…tietotestit ja potilassimulaatio toivat mielekkyyttä kurssin suorittamiseen ja aktivoivat opiskelijaa – pelkkä lukeminen olisi ollut liian puuduttavaa.”

“Oppimateriaali on hyvä ja erittäin tarpeellinen. Tulee käyttöön jatkossakin osana opintojakson toteutusta.”

“Visuaalisesti hienosti toteutettu……Tykkäsin tästä paljon. Hienoa työtä!”

Oppimateriaalin sisällön tuottaa Filha ry. Filha vastaa sisällöstä nykyisessä muodossaan. Oppimateriaali pohjautuu TerveyskyläPRO-palvelussa julkaistuun verkkokurssiin ”Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla – Miten tutkin, tuen ja hoidan?”. Kyseisen verkkokurssin on tuottanut keuhkoterveysjärjestö Filha ry osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa (2018-2028), jonka tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

TerveyskyläPRO:n verkkokurssin sisältöjen suunnitteluun ja kehittämiseen on osallistunut asiantuntijoita Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman organisaatioista sekä lukuisia terveydenhuollon ammattilaisia ympäri Suomen. Verkkokurssi on julkaistu joulukuussa 2021.