muokattu: 14.9.2020

Tuberkuloosi

Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma

Päivitetty versio valtakunnallisesta tuberloosiohjelmasta julkaistiin toukokuussa 2020.

Ohjelman uusista muutoksista järjestetään ERVA-alueilla koulutukset syksyllä 2020.

TB-lääkeapuri

Lääkeapuri on tarkoitettu hoitavalle lääkärille ja TB-hoitajalla käytännön työn tueksi. Filha on luonut ja ylläpitää selainpohjaista apuria tuberkuloosin lääkehoidon seurannan toteutukseen ja antamaan tietoa määrätystä lääkeyhdistelmästä (mm. haittavaikutukset).
Tuberkuloosilääketietokanta

Verkkokurssit

Tuberkuloosin perusteet (verkkokurssit tuberkuloosista terveydenhuollon henkilökunnalle ja opiskelijoille).
Verkkokurssiin on koottu perustietoa tuberkuloosista kattaen koko taudinkulun. Kurssi sisältää myös paljon kirjallisuusviitteitä ja linkkejä tiedon syventämiseen.
Verkkokurssit tuberkuloosista terveydenhuollon henkilöstölle ja opiskelijoille

Tartunnanjäljitys

Suositus tuberkuloosin tartunnanjäljityksestä. Tartunnanjäljitys on tärkeä osa tuberkuloosin torjuntaa. Tuberkuloosipotilaan lähipiiristä etsitään muita sairastuneita ja tartunnan saaneita ja pyritään katkaisemaan tartuntaketjut. Jos kyseessä on lapsen tai nuoren aikuisen tuberkuloosi, etsitään myös tartunnan lähdettä.
THL julkaisi päivitetyn suosituksen tuberkuloosin tartunnanjäljityksestä 2017

Tartunnanjäljityksen ammattilaisille suunnattujen koulutuksien esitykset

Marttila- Tuberkuloosi altistuneiden tutkimukset, hoito ja IGRA testaus

Rajalahti – Tuberkuloosin tartunnanjäljitystä hallitusti

Soini- Tartuntatautilaki ja tuberkuloosi

Tartunnanjäljitys koulutusten kysymyksiä ja vastauksia

Tuberkuliini- eli Mantoux’n testi

Tuberkuliini- eli Mantoux’n testiä on käytetty tuberkuloositartunnan testaamisessa sekä tukena tuberkuloosidiagnostiikassa.
Tuberkuliini- eli Mantoux’n testi_(pdf)

Tuberkuloosiin ja hiviin liittyvät tiedot ja asenteet

TIE-hankkeessa laaditussa kirjallisuuskatsauksessa kartoitetaan Suomen suurimpien turvapaikanhakijaryhmien (länsi-afrikkalais-, somalialais-, kurdi-, syyrialais-, afganistanilais- ja venäläistaustaiset sekä Balkanin alueelta lähtöisin olevat) tuberkuloosiin ja hiviin liittyviä asenteita pohjautuen suomeksi ja englanniksi julkaistuun kirjallisuuteen. Katsauksessa keskitytään vuoden 2000 jälkeen julkaistuihin artikkeleihin ja raportteihin. Tietoa löytyi pääasiassa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden lähtömaiden aikuisväestön osalta. Euroopassa tehtyjä tutkimuksia pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osalta löytyi hyvin vähän ja näiden tutkimusten tulosten tulkintaa vaikeuttaa se, että tutkimuksissa oli mukana useista eri maista lähtöisin olevia henkilöitä.
Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden tuberkuloosiin ja hiviin liittyvät asenteet ja tiedot (633 kB)

Tuberkuloosikoulutus vastaanottokeskusten henkilökunnalle

Täältä löydät Maahanmuuttovirastossa 23.5.2015 pidetyn koulutuksen esitykset.

tuberkuloosi.fi

Lisää tuberkuloosia käsitteleviä materiaaleja löydät tuberkuloosi.fi -sivulta.
tuberkuloosi.fi logo

Tuberkuloosi – mitä se on? -esitteet

Tuberkuloosi – mitä se on (netti pdf)
Tuberkuloosi – mitä se on (paino pdf)

Tuberkulos – vad är det? (nät pdf)
Tuberkulos – vad är det (tryck pdf)

Tuberculosis – what is it? (englanti, netti pdf )
Tuberculosis – what is it? (englanti, paino pdf)

Qaaxadu – maxay tahay? (somali, netti pdf)
Qaaxadu – maxay tahay? (somali, paino pdf)

Туберкулез (ТБ) – что это? (venäjä, netti pdf)
Туберкулез (ТБ) – что это? (venäjä, paino pdf)

Tuberkuloosi – miten sitä hoidetaan? -esitteet

Tuberkuloosi – miten sitä hoidetaan? (netti pdf)
Tuberkuloosi – miten sitä hoidetaan? (paino pdf)

Tuberkulosen – hur sköter man den? (nät pdf)
Tuberkulosen – hur sköter man den? (tryck pdf)

Tuberculosis – how do we treat it? (englanti, netti pdf)
Tuberculosis – how do we treat it? (englanti, paino odf)

Qaaxadu – sidee lo daaweeyaa? (somali, netti pdf)
Qaaxadu – sidee lo daaweeyaa? (somali, paino pdf)

Туберкулез (ТБ) – как он лечится? (venäjä, netti pdf)
Туберкулез (ТБ) – как он лечится? (venäjä, paino pdf)

Yleisesite tuberkuloosista ja potilasohje 2008

Hengitysliitto ja Filha tekivät yhteistyössä sisäministeriön kanssa yleisesitteen tuberkuloosista ja potilasohjeen tuberkuloosipotilaalle vuonna 2008. Esitteet on käännetty 15 kielelle ja ne ovat saatavilla tuberkuloosi.fi-sivulta.

Tieteellisiä julkaisuja

Tuberkuloosia käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja

Sarjakuva

Filha julkaisi vuonna 2010 sarjakuvan muistuttamaan yskimishygieniasta, joka on yksinkertainen, halpa ja tehokas keino estää ilmavälitteisten tautien ml. tuberkuloosin leviämistä.

Yski oikein – sarjakuva suomeksi
Hosta rätt – seriestrip på svenska
Cough correctly – comic strip in English