muokattu: 10.7.2020

Tuberkuloosin hoidon asiantuntijaryhmä

Monilääkeresistenttien (MDR) ja erittäin resistenttien (XDR) tuberkuloosipotilaiden diagnostiikka ja hoito on haastavaa, ja erityisosaamista vaativaa. Tämän vuoksi on koottu asiantuntijatyöryhmä (19 asiantuntijaa), jonka apuun voidaan turvautua näissä tapauksissa ja muissa tuberkuloosin erityiskysymyksissä.

Ryhmä koostuu yliopistosairaaloiden keuhko-, infektio- ja lasteninfektiosairauksien asiantuntijoista sekä THL:n mykobakteerilaboratorion edustajasta. Tarvittaessa kokouksiin kutsutaan asiantuntijoita myös muilta tahoilta.

Ryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa ja kokousten väliaikana ryhmän toiminta tapahtuu salatulla nettifoorumilla. Ryhmän toimintaa johtaa Filhan pääsihteeri Tuula Vasankari ja ryhmän käytännön asioissa avustaa projektivastaava Anne Levaste. Ryhmä tekee yhteistyötä THL:n yhteyteen perustetun tuberkuloosin torjunnan asiantuntijaryhmän kanssa.

Yhteyden ryhmään saa paikallisen yliopistosairaalan edustajan kautta.

Tuberkuloosin hoidon asiantuntijaryhmän jäsenet (25.3.2020)

Lisätietoja:
Prof., pääsihteeri Tuula Vasankari

Projektivastaava Anne Levaste