muokattu: 24.8.2020

Asiantuntijaryhmän kannanotto: Sisäilmasairaus-termin käytölle ei lääketieteellisiä perusteita

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman terveydenhuollon asiantuntijaryhmä on julkaissut kannanoton sisäilmaan yhdistetyn oireilun yhteydessä käytettävään terminologiaan liittyen. Kannanoton mukaan termien ”sisäilmasairaus”, ”hometalosairaus” tai ”homesairaus” käytölle ei ole lääketieteellisiä perusteita, joten niitä ei tulisi käyttää terveydenhuollossa.

Asiantuntijoiden mukaan termien käyttö voi aiheuttaa sekaannusta ja vaikeuttaa potilaiden hoitoa ja kuntoutusta, sillä ne välittävät oletuksen, että esimerkiksi ihmisen toimintakykyä haittaava oireilu sisäympäristöissä johtuisi pelkästään sisäilman epäpuhtauksista.

Kannanotossa korostetaan, että olennaista on hoitaa ja kuntouttaa ihmistä tukeutuen parhaaseen lääketieteellisen tietoon sekä kehittää yhä parempia hoito- ja kuntoutusmuotoja.

Terveydenhuollon asiantuntijaryhmä toimii osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on parantaa sisäympäristöissä oireilevien hoitoa sekä työ- ja toimintakykyä.

Lue asiantuntijaryhmän kannanotto tästä.