muokattu: 24.6.2024

Blogi: Miten tukea varusmiestä kohti nikotiinitonta elämää?

”Väkivalta, uhkailu ja vaino”, vastasi tähän kysymykseen eräs varusmies leikkisästi. Näin rajuja keinoja emme ole ottaneet käyttöön. Sen sijaan tarjoamme tukea kasvotusten, verkossa (irtinuuskasta.fi) ja sosiaalisessa mediassa (tj0nuuskalle).

Varusmiespalveluksessa on vuosittain noin 18000–20000 henkilöä, joista suurin osa on miehiä. Varusmiesten tupakointi on vähentynyt mutta rinnalle on noussut salakavalasti muita, erityisesti nuorille suunnattuja, nikotiinituotteita. Nuuskan ja nikotiinipussien käyttö onkin Suomessa lisääntynyt huolestuttavasti nuorten keskuudessa. Nuuskaa saa tuoda ulkomailta rajoitetusti omaan käyttöön, mutta laiton nuuskakauppa on yleistä ja tilaaminen on tehty valitettavan helpoksi.

Puolustusvoimien ja Irti nuuskasta -hankkeen tahtotila on edistää nikotiinittomuutta etenkin varusmiesten keskuudessa. Olemme vierailleet eri varuskunnissa, varusmiestoiminkuntien (VMTK) koulutuspäivillä ja Suomen Sotilasurheiluliiton (SOTUL) liikuntatapahtumissa. Olemme tiedustelleet kasvotusten sekä erilaisten kyselyiden avulla varusmiesten ajatuksia nuuskaamisesta ja nikotiinituotteiden käytöstä. Varusmiehille keväällä tekemämme kyselyn perusteella vastaajista (n=392) yli puolet ilmoitti käyttävänsä jotakin tupakka- tai nikotiinituotetta.

Tupakoinnin vähentyessä muiden nikotiinituotteiden menekki on kasvanut. Nikotiinipussit ovat todella nopeasti nouseva trendi myös varuskunnissa ja eri tuotteiden yhteiskäyttö on tavallista. Tuotteesta myös siirrytään toiseen. Suurin osa varusmiehistä on aloittanut käytön ennen armeijaa, ja palveluksessa ollessa käyttömäärät saattavat lisääntyä. Verrattuna esimerkiksi tupakointiin nuuskan tai nikotiinipussin käyttö on helppoa vaikkapa omassa punkassa. ”Moni aloittaa nikotiinituotteiden käytön, koska armeijassa on henkisesti raskasta olla. Ehkä heille voisi vahvemmin korostaa, ettei tämä ole oikea ratkaisu ja että muuta tukea on saatavilla”, totesi meille eräs VMTK:n edustaja.

Käsite ”nikotiini- ja tupakkatuotteet” ei ole varusmiehille aina niin yksiselitteinen. Varusmies saattaa sanoa, että on lopettanut tupakoinnin tai nuuskan käytön, mutta erikseen kysyttäessä kertoo kuitenkin polttavansa sikaria. Nuuska ja nikotiinipussi mielletään joskus samaksi tuotteeksi. Paras tapa kysyä nikotiinituotteiden käytöstä on luetella saatavilla olevat tuotteet erikseen. Moni varusmies kertoo olleensa tupakka-, nuuska- yms. lakossa, eikä lopettaminen ole ollut vaikeaa. Käyttö on kuitenkin saattanut alkaa uudestaan esimerkiksi ryhmäpaineen alla. Osa kertoo kuinka ”kaverit yrittää sorruttaa”, sekä armeijassa että siviilissä. Varusmies tuntuu muistavan hyvin, jos joku on ottanut nikotiinituotteen käytön puheeksi. Useimmiten asian nostaa esille äiti tai tyttöystävä, mutta myös terveydenhuollon puheeksiotto jää mieleen ja saattaa myöhemmin kantaa hedelmää.

Haluamme jatkossa huomioida, kehua ja kannustaa entistä enemmän myös heitä, jotka eivät käytä nuuskaa tai muita tupakka- tai nikotiinituotteita. Kyselyiden ja käytyjen keskusteluiden perusteella selkeästi yleisimmät syyt varusmiesten nikotiinittomuudelle olivat terveys, urheilu ja rahan käyttö johonkin tärkeämpään. Vastauksissa toistui myös periaatteellisuus ja oman tahdon merkitys: nikotiinituotteen käyttöä ei nähty järkeväksi tai mielekkääksi.

Mitä olemme tähän mennessä oppineet varusmiesten kanssa käydyistä keskusteluista:
• ota nikotiinituotteiden käyttö rohkeasti puheeksi!
• luettele eri tuotteet, koska nikotiini- ja tupakkatuotteet saattavat olla liian laaja yleiskäsite
• kehota lopettamaan
• kerro, miksi lopettaminen kannattaa ja miten se olisi yksilön kohdalla hyvä tehdä. Tietoa kannattaa jakaa keskustellen, kuulijan kiinnostus ja motivaatio huomioiden.
• kerro, että tietoa ja tukea on saatavilla, myös tapaamisen jälkeen
• älä käytä väkivaltaa, uhkailua ja vainoa. Sen sijaan kannusta ja motivoi 🙂
• kehu pienistäkin edistysaskelista
• vaikka välitöntä vastetta ei heti tulisikaan, saattaa käyty keskustelu jäädä varusmiehen mieleen ja kantaa hedelmää jälkikäteen
• huomioi ja kehu myös häntä, joka ei käytä nikotiinituotteita

Irti nuuskasta -hanke tarjoaa varusmiehille tietoa ja tukea nuuskan sekä muiden tupakka- ja nikotiinituotteiden vähentämiseen ja lopettamiseen kasvotusten, verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Hanke näkyy varuskunnassa varusmiesten vapaa-aikana järjestettävissä kohtaamisissa sekä julisteiden muodossa. Pääasiallisia viestintäkanavia ovat Instagram-tili tj0nuuskalle sekä verkkosivusto irtinuuskasta.fi.

Hanketta hallinnoi Filha ry yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Yhteistyötä tehdään Sotilaskotiliiton, Sotilasurheiluliiton sekä Varusmiesliiton kanssa. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Sanna Lankinen, hanketyöntekijä, sh, TtM, Filha ry

Näkökulmia keuhkoterveyteen –blogissa julkaistaan Filhan asiantuntijoiden sekä yhteistyökumppaneiden ajankohtaisia kirjoituksia keuhkoterveyden kysymyksistä.