muokattu: 31.5.2023

Blogi: Nikotiiniton Suomi syntyy tukemalla nykyisiä käyttäjiä lopettamaan

Tänään vietetään Maailman terveysjärjestö WHO:n Maailman tupakatonta päivää. Tupakointi on maailmanlaajuisesti edelleen tavallista ja myös Suomessa suurin yksittäinen estettävissä oleva terveysriski. Suomessa tupakointi on vähentynyt viime vuosina ja vuonna 2020 noin 14 % miehistä ja 11 % naisista tupakoi.

Myös nuorten tupakointi on vähentynyt mutta samalla muiden nikotiinituotteiden, kuten nuuskan käyttö on lisääntynyt selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. THL:n arvion mukaan vuonna 2020 Suomessa tupakointi aiheutti noin 4300 kuolemantapausta ja tupakoinnin yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset olivat noin 1,3 miljardia euroa.

Suomen kunnianhimoisena kansallisena tavoitteena on, että alle 5 % väestöstä käyttää tupakka- ja nikotiinituotteita vuonna 2030. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on alkuvuonna julkaissut toimenpide-ehdotuksia (2023) tukemaan ja edistämään tupakka ja nikotiinipolitiikan tavoitteita niin että savuttoman ja nikotiinittoman Suomen saavuttaminen on mahdollista.

Nykyisistä tupakoijista suurin osa ilmoittaa väestötutkimuksissa haluavansa lopettaa. Heille tulee tarjota mahdollisimman laadukasta tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettamisen tukea kehittämällä vieroituspalveluita sosiaali- ja terveydenhuollossa. Filha on mukana tässä työssä kouluttamassa ammattilaisia tupakka- ja nikotiinivieroituksessa, tuottamalla tukimateriaalia sekä ammattilaisille että käytön lopettajille ja kehittämässä vieroituskäytäntöjä yhdessä hyvinvointialueiden kanssa.

Väestöryhmien väliset terveyserot ovat Suomessa kasvaneet ja tupakointi on edelleen matalammin koulutetuilla selvästi yleisempää kuin korkeasti koulutetuilla. Tupakointi on runsasta esim. päihde- ja mielenterveyspotilaiden, vankien ja tiettyjen maahanmuuttajaryhmien keskuudessa. Hyvinvointialueilla tulisi olla tarjolla monipuolisia eri väestöryhmien tarpeita huomioivia menetelmiä, joissa hyödynnetään sekä kasvokkain toteutettavia että digitaalisia tukimuotoja. Vieroitustyön kirjaamiskäytäntöjä ja seurantaa tulisi tehostaa laadukkaan toiminnan takaamiseksi.

Uudet nikotiinituotteet houkuttelevat nuoria

Tupakkalakien kiristyessä kansainväliset tupakkayhtiöt ovat laajentaneet nikotiinituotteiden tarjontaa ja esim. sähkösavukkeiden käyttö on tavallista useassa maassa. Suomessa on viime aikoina ollut esillä runsaasti nikotiinia sisältävien ns. nikotiinipussien käytön yleistyminen. Miedoimmat nikotiinipussit sisältävät saman verran nikotiinia kuin markkinoilla olevat nikotiinikorvaushoitotuotteet, mutta vahvimmat tuotteet voivat sisältää moninkertaisen määrän nikotiinia savukkeisiin mutta myös nuuskaan verrattuna.

Uusista nikotiinituotteista tehdään houkuttelevia erityisesti nuorille ja nuoret ilmoittavat käyttävänsä tuotteita pääasiassa kokeilumielessä eivätkä esim. tupakoinnin lopettamiseen. Vaarana on, että nuoret jäävät nopeasti riippuvaiseksi näistä usein runsaasti nikotiinia sisältävistä tuotteista.

Nikotiini on vahvaa riippuvuutta aiheuttava ja myrkyllinen aine ja sillä on todettu runsaasti itsenäisiä terveyshaittoja. Nikotiinilla on haitallisia vaikutuksia sydämeen ja verenkiertoelimistöön mm. supistamalla verisuonia ja nostamalla verenpainetta. Nikotiinista muodostuu syöpää aiheuttavia yhdisteitä ja nikotiinia pidetään syövän kehittymiseen myötävaikuttavana tekijänä. Nikotiini vaikuttaa raskaana olevalla kehittyvään sikiöön kulkemalla istukan läpi.

On tärkeä, että Suomen hallitus ja eduskunta sitoutuu jatkamaan määrätietoista työtään savuttoman ja nikotiinittoman Suomen edistämiseksi myös tulevalla hallituskaudella. Filhassa jatkamme työtämme sen puolesta, että kaikille tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttäjille on tarjolla asiantuntevaa lopettamisen tukea matalalla kynnyksellä. Tätä kautta Savuton ja nikotiiniton Suomi 2030 on mahdollista saavuttaa.

Patrick Sandström
Erityisasiantuntija, Filha ry

Näkökulmia keuhkoterveyteen –blogissa julkaistaan Filhan asiantuntijoiden sekä yhteistyökumppaneiden ajankohtaisia kirjoituksia keuhkoterveyden kysymyksistä.