muokattu: 13.5.2024

Blogi: Työelämän verkosto – yhteisen toiminnan perusta

Rakennamme verkostoja muodostamalla sosiaalisia suhteita erilaisiin ihmisiin koko elinaikamme. Tarvitsemme erilaisia verkostoja niin yksityis- kuin työelämässämme. Yksityiselämän verkostot ovat eri ikäkausina solmittuja ystävyys, kumppanuus ja perhe-elämään liittyviä tukiverkostoja, joiden merkitys on erilainen ja erityinen verrattuna työaikaisiin verkostoihin. Työelämän aikana voimme olla mukana useassa yhteiseen toimintaan perustuvassa verkostossa, tällainen on esimerkiksi Filhan ylläpitämä tuberkuloosihoitajien verkosto.

Tuberkuloosihoitajien verkosto on kasvanut vuosien saatossa yli viisikymmentä hoitajaa sisältäväksi ammattilaisten ryhmäksi. Verkoston vahvuus on teissä hoitajissa, jotka teette tuberkuloosityötä omalla alueellanne, eri yksiköissä ympäri Suomea usealla eri tehtäväalueella. Teidän työtehtävänne tässä tärkeässä työssä ovat hyvin moninaiset: osalla siihen kuuluu tartunnanjäljitystä, osalla valvottua lääkehoitoa (DOT ja VST) ja osalla potilastyötä poliklinikalla tai osastolla; ja lisäksi annatte opastusta ja ohjausta potilaille ja heidän läheisille sekä koulutatte ja jaatte tietotaitoanne nykyisille ja tuleville kollegoille.

Tuberkuloositietouden ajan tasalla pitämiseksi tarvitaan jatkuvaa kouluttautumista ja uusien alalle tulevien hyvää perehdyttämistä. Toivonkin, että perehdytyskansiossa tai sähköisessä muodossa olevassa uuden työntekijän perehdytysoppaassa on tietoa tuberkuloosista ja linkki tuberkuloosi.fi -sivustolle, joka on tarjonnut ajantasaista ja luotettavaa tietoa tuberkuloosista jo kymmenen vuoden ajan. Sivustolta löytyy kattavasti tietoa tuberkuloosista yhdellätoista eri kielellä. Vierailemalla sivustolla ja lukemalla uusimmat päivitykset, pidät tietosi tuberkuloosista hyvällä tasolla. Lisäksi Filha järjestää tuberkuloosiin liittyvää koulutusta alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Seuraava iso koulutustapahtuma on 8.5.2025 järjestettävä Valtakunnallinen tuberkuloosipäivä, jonka yhteydessä pidetään myös tuberkuloosihoitajien verkostotapaaminen. Lisätietoa Filhan koulutustarjonnasta löydät sivustomme koulutuskalenterista. Tulethan mukaan koulutuksiin ja tapahtumiin ja vinkkaa asiasta myös kaverillesi – pidetään tuberkuloosiosaaminen ajan tasalla!

Ajantasaista ja viimeisintä tietoa tuberkuloosiin liittyen saat myös tuberkuloosihoitajien verkostolle keväisin ja syksyllä järjestettävien Teams kokousten kautta. Kokouksiin kootaan tiivis tiedotepaketti ajankohtaisista tuberkuloosiin liittyvistä aiheista, tapahtumista, tulevista koulutuksista sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia potilastapauksista sekä niihin liittyvistä mahdollisista ongelmista ja ratkaisuista sekä pohditaan tulevaisuuden näkymiä.

Jos teet tuberkuloosityötä omalla alueellasi, etkä ole vielä mukana tässä ammattilaisten verkostossa, niin otathan yhteyttä allekirjoittaneeseen. Tuberkuloosihoitajien verkostossa on aktiivinen ja osaava porukka, jonka agendalla on tuberkuloosipotilas ja hänen hyvä hoito – toimitaan näin jatkossakin!

Marianne Helander, TtM, hankevastaava, Filha ry

 

Näkökulmia keuhkoterveyteen –blogissa julkaistaan Filhan asiantuntijoiden sekä yhteistyökumppaneiden ajankohtaisia kirjoituksia keuhkoterveyden kysymyksistä.