muokattu: 18.12.2023

Blogi: Vertaistukea etsimässä – tuberkuloosia sairastavalle tarjolla tukea

Terveys on yksilön elämän hyvinvointiin kytkeytyvä voimavara, jonka jokainen kokee omalla tavallaan. Sairastuessa tuo tavoiteltu tila, terveys saa kolhuja ja herättää kysymään kysymyksiä, joihin ei välttämättä heti löydy oikeita vastauksia. Koska olemme yksilöinä erilaisia, myös ymmärrys, tiedontarve ja asioihin suhtautuminen voivat vaihdella suuresti. Kuinka erilaisia sitten olemmekin, uskon, että sairastuessaan jokainen tarvitsee tukea ja turvaa.

Osalla meistä on vankat ja vahvat elämänikäisistä perhe- ja ystävyyssuhteista kudotut tukiverkot, joilta saa apua ja tukea sitä tarvittaessa. Lisäksi näitä tukiverkkoja tulisi vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla, joiden tulisi löytyä läheltä ja helposti. Näin ei kuitenkaan aina ole. Mitä tehdä, kun sairastuu tuberkuloosiin, tukiverkostot puuttuvat ja lähimpään terveysasemaan on kymmenien tai jopa satojen kilometrien matka?

Voisiko tuen muodostaa vertaistukitoiminta? Minulta kysyttynä – ehdottomasti. Vertaistuki on nimensä mukaan vertaisen antamaa kokemukseensa perustuvaa tukea tai toisin sanottuna – ihmiseltä ihmiselle annettavaa tukea, joka toimii julkisten palveluiden rinnalla. Tällainen tuki on olemassa ja tuki on helposti tavoitettavissa, joko puhelimitse, sähköpostitse tai ottamalla yhteyttä vertaistukijaan TOIVO-sovelluksen kautta. Ja mikä parasta, palvelu on maksutonta; eikä tarvitse jonottaa ja odottaa viikkoja saadakseen apua. Yhteyden takana on tavallinen ihminen, vertaistukija, joka on saanut koulutuksen tehtäväänsä ja joka haluaa pyyteettömästi auttaa tukea tarvitsevaa. Lisäksi häntä sitoo vaitiolovelvollisuus kuten terveydenhuollon ammattilaisia.

Keskustelu toisen ihmisen kanssa voi tuoda suuren helpotuksen, silloin kun sairaus ottaa liian ison otteen ajatuksista, yrittäen heikentää jopa arjessa toimimista. Keskustelu vertaistukijan kanssa on luottamuksellista, kahdenkeskistä ja sitä voi halutessaan käydä anonyymisti itselle sopivaan aikaan. Filhan koordinoima vertaistukipalvelu on tarkoitettu tuberkuloosia sairastaville, ympäristömykobakteerien aiheuttamaa sairautta sairastaville ja heidän läheisilleen https://tuberkuloosi.fi/apua/vertaistuki/

Marianne Helander, TtM, hankevastaava Filha ry

Näkökulmia keuhkoterveyteen –blogissa julkaistaan Filhan asiantuntijoiden sekä yhteistyökumppaneiden ajankohtaisia kirjoituksia keuhkoterveyden kysymyksistä.