muokattu: 8.1.2024

Blogi: Yhdistyksemme uusi strategia – olkaa hyvä!

Filha on toiminut kuin dieselmoottori. Se käy vakaasti, varmasti ja sen toiminnalla on aikaansaatu paljon pitkävaikutteisia kansanterveysvaikutuksia. Filhan toimintaa arvostetaan ja se koetaan laajalti luotettavaksi kumppaniksi. Sen tulokset tuberkuloosin, astman ja allergiasairauksien, keuhkoahtaumataudin, tupakoinnin, uniapnean ja sittemmin sisäilmaongelmien ratkomisessa ovat olleet tutkitusti vaikuttavia. Miksi nyt oli se hetki, jolloin strategiaa oli tarpeen tarkastella?

Filhan strategiaa on isossa kuvassa muutettu aiemmin kolme kertaa. Yhdistyksen nimeäkin on vaihdettu ensin Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksestä Suomen tuberkuloosin vastustamisyhdistykseksi, sittemmin Hengitys ja Terveys ry:ksi ja lopulta Filha ry:ksi. Ensimmäinen muutos tehtäväkentässä toteutui 40-luvulla, kun tuberkuloosiin löytyi mm. uusia tehokkaita lääkkeellisiä hoitomuotoja, BCG rokotus sekä radiologiset tutkimukset. Toinen iso uudistus toteutui 90-luvun alun lamavuosina, jolloin toimintaa laajennettiin tuberkuloosin vähetessä kaikkiin muihinkin keuhkosairauksiin. Kolmas vaihe vei Filhaa vahvasti kohti kansainvälisiä areenoita ja hankkeita.

Strategia on jokaisen organisaation, pienenkin, punainen lanka, ja sen merkitys on muuttunut viime vuosina entistä keskeisemmäksi. Aiemmin toimintaympäristön muutos oli kausittaista, nyt maailma muuttuu jatkuvalla tahdilla. Tutkimusten mukaan mm. alle puolet yritysten johdosta on tyytyväisiä omaan strategiaansa. Joko sitä ei ole päivitetty tai sitten se on jäänyt etäiseksi ja useimmiten korulauseiksi. Lisäksi on tavallista ylisuunnitella ja alitoteuttaa strategiaa. Jotta strategia ei jäisi pöytälaatikon koristeeksi, sen on oltava ymmärrettävä ja yhteiseksi koettu. Tämä onnistuu parhaiten yhdessä tekemällä – kuten muutoskin.

Toimintaympäristömme on muutoksessa niin globaalien kuin kansallisten muutostekijöiden takia. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat isoin uudistuva sidosryhmämme, jolla on merkittäviä vaikutuksia toimintaamme. Hyvinvointialueet ovat itsekin isossa muutoksessa ainakin seuraavat kymmenen vuotta. Sote-kustannusten kasvu ja kansantalouden heikko tilanne tulevat vaikuttamaan mm. valtion mahdollisuuksiin tukea eri muodoissaan järjestöjen toimintaa. Toimintaympäristön muutokset ovat myös mahdollisuus uudistua ja uudistaa toimintaa. Tästä hyvänä esimerkkinä mm. ilmastonmuutos, sisäilmaongelmat ja nikotiinituotteiden uudet muodot.

Strategian voi kiteyttää missioon, visioon ja arvoihin. Missio vastaa kysymykseen, miksi olemme olemassa ja mitä yhteisön toiminnalla halutaan saavuttaa. Vastauksena tähän on nyt, että teemme työtä ”Hengitysterveyden hyväksi”. Toisaalta visio vastaa kysymykseen, mitä haluamme olla tulevaisuudessa ja vastaus siihen on ”Alan vaikuttavin kansanterveysjärjestö”. Arvoilla tarkoitetaan niitä ohjenuoria ja periaatteita, joiden tulisi näkyä yhteisön ja sen työntekijöiden päivittäisessä toiminnassa ja sen johtamisessa. Arvoiksi valikoituivat useista ehdotetuista lopulta asiantuntijuus, luotettavuus, riippumattomuus, vaikuttavuus ja kansainvälisyys.

Voimme olla ylpeitä, että uusi strategiamme on valmisteltu yhdessä henkilöstön, valtuuston ja hallituksen kanssa sekä siitä on voitu keskustella pääasiallisten sidosryhmien kanssa. Valtuusto asetti meille vaativan haasteen, että strategian tulee olla lyhyt, jokaisen ymmärrettävissä ja toimintaamme tulevaisuuteen linjaava. Kaikki tämä on nyt kiteytetty yhteen A4 sivuun. Valtuusto hyväksyi kiitoksin uuden strategiamme 28.11.2023. Toimeenpano alkakoon. Hallitus on sitoutunut tähän työhön yhdessä henkilöstön kanssa. Kansanterveyden eteen tehtävä työ luo paremman huomisen ja ihmisten hyvinvoinnin.

Jaakko Herrala, LT,eMBA
Filha ry hallituksen pj

 

Näkökulmia keuhkoterveyteen –blogissa julkaistaan Filhan asiantuntijoiden sekä yhteistyökumppaneiden ajankohtaisia kirjoituksia keuhkoterveyden kysymyksistä.