muokattu: 23.9.2022

Eduskunnan Tarttumattomien sairauksien verkosto: Ensi vaalikaudella huomio terveyden edistämiseen ja potilaiden yhdenvertaisuuteen

Eduskunnan Tarttumattomien sairauksien verkosto korostaa poikkihallinnollisen terveyden edistämisen keskeisyyttä. Syövät, sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes ja krooniset keuhkosairaudet aiheuttavat 65 % suomalaisten kuolemista. Mielenterveysongelmista kärsii vuosittain joka viides suomalainen. Väestön ikääntyminen lisää kansansairauksien määrää – ja toisaalta niitä esiintyy yhä nuoremmilla.

– Me tarvitsemme systemaattista ja kunnianhimoista terveyden edistämistä sekä ihmisten suojelemiseksi että sosiaali- ja terveydenhuollon kestävyyden turvaamiseksi. Kansansairauksista jopa 80 % olisi ehkäistävissä elintapoja muuttamalla. Vastuu ei ole vain ihmisten, vaan meidän on toteutettava politiikkaa, joka tekee terveellisistä valinnoista ihmisille helppoja ja houkuttelevia, selittää Tarttumattomien sairauksien eduskuntaverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Saara Hyrkkö.

Yhteiskunnan rakenteiden tulee tukea terveyttä ja hyvinvointia. Työtä tämän eteen tulee tehdä kaikilla hallinnonaloilla ja kaikilla hallinnon tasoilla: kunnissa, hyvinvointialueilla, kansallisesti ja EU:ssa.

Verkosto ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi kansallista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena tulisi olla kansansairauksien ehkäisy ja väestön terveyden edistäminen. Ohjelma tulisi laatia poikkihallinnollisesti, koska ihmisten arkeen ja elinympäristöihin vaikuttavia päätöksiä tehdään kaikkialla kaavoituksesta verotukseen ja liikenteestä joukkoruokailuihin. Sitova, yhdessä laadittu ohjelma koordinoisi toimintaa ja ohjaisi kansallisesti terveyttä edistävää toimintaa.

Samanlaiset ongelmat koskettavat kaikkia potilasryhmiä

iippumatta potilaiden sairaudesta he usein kohtaavat samanlaisia yhdenvertaisuusongelmia. Yksi suurista ongelmista Suomessa on taloudellinen eriarvoisuus. Potilaiden omavastuu hoitojen ja lääkkeiden kustannuksista on Suomessa korkea verrattuna muihin Pohjoismaihin. Suomessa myös niiden osuus, joilla terveysmenot vievät jopa 40 % maksukyvystä, on monia muita maita korkeampi.

– Hoidon kustannukset eivät saa muodostua esteeksi hoidolle tai hoitoon hakeutumiselle. Ensi vaalikaudella on syytä toteuttaa asiakasmaksulain kokonaisuudistus, jossa lisätään palvelujen maksuttomuutta ja uudistetaan maksukattojärjestelmää. Lisäksi hyvinvointialueiden tulee noudattaa yhtenäistä linjaa asiakasmaksujen huojentamisessa ja perimättä jättämisessä, painottaa Tarttumattomien sairauksien eduskuntaverkoston varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ritva Elomaa.

Tarttumattomien sairauksien eduskuntaverkosto kokousti tänään ja keskusteli suurten potilas- ja kansanterveysjärjestön näkemyksistä ensi vaalikaudelle. Järjestöjen yhteiset tavoitteet löytyvät Tarttumattomien sivuilta.

Lisätiedot:

Verkoston puheenjohtaja Saara Hyrkkö, , 09 432 3021

Verkoston varapuheenjohtaja Ritva Elomaa, , 09 432 3022

Verkoston sihteeri Sini Terävä, , 050 513 5083

Filhan pääsihteeri Tuula Vasankari, , 050 545 0589

Jätä kommentti