muokattu: 20.5.2019

Uniapnea

Uniapnea on kansantauti, jota sairastaa noin 150 000 suomalaista. Hoitamattomana uniapnea lisää tapaturmia, sydän- ja verisuonisairauksia, alentaa työ- ja toimintakykyä, huonontaa elämänlaatu ja lisää kuolleisuutta. Uniapnean kansanterveydellinen ja taloudellinen merkitys on suuri yhteiskunnalle.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Filhan laatima Valtakunnallinen uniapneaohjelma 2002-2012 on 5 vuoden aikana lisännyt tietoisuutta uniapneasta sairautena. Ohjelman aikana uniapnean tutkimus ja hoito on tehostunut huomattavasti. Filha toimii uniapneaohjelman mukaisesti tiedottajana ja kouluttajana järjestämällä valtakunnallisia koulutuspäiviä ja alueellista koulutusta yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja terveyskeskusten kanssa. Ohjelman toteutumisen seurantaa ja arviointia suorittaa Filha tekemällä erilaisia kyselyjä ja selvityksiä uniapnean hoidosta.

Filha teki keväällä 2007 selvityksen uniapnean hoidosta ja hoitoketjuista. Uniapneaohjelma suosittaa alueellisesta työnjaosta sopimista. Osassa sairaanhoitopiirejä on laadittu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välinen sopimus/hoitoketju uniapneaa sairastavien hoitamisesta. Menetelmät uniapnean tutkimiseksi ovat viime vuosina kehittyneet mikä on mahdollistanut potilaiden polikliinisen tutkimisen ja seuraamisen sekä nopeamman hoitoon pääsyn. CPAP hoitoa saavien määrä on kasvanut vuosittain noin 3 000:lla potilaalla. CPAP hoitoa saavien kokonaismäärä on tällä hetkellä lähes 20 000 potilasta. Uusien potilaiden tutkiminen ja hoidon seuranta vaatii terveydenhuollolta jatkossa aikaa ja osaamista.

Väsyttääkö: uniapnea -koulutuskierros

Filha toteutti valtakunnallisen koulutuskierroksen vuosina 2008–2010 eri sairaanhoitopiireissä. Hankkeen aikana järjestettiin 20–25 tilaisuutta eri sairaanhoitopiireissä. Koulutuskierroksen tavoitteena on tehostaa työnjakoa ja käynnistää hoitoketjujen suunnittelu siellä, mistä se vielä puutuu. Tilaisuudet toteutetaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin uniapnean hoidosta vastaavan yksikön kanssa.

Kohderyhmänä ovat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja hammashuollon lääkärit sekä sairaanhoitajat, kuntoutusohjaajat, unihoitajat ja fysioterapeutit ja hammashuollon hoitohenkilöstö.

Koulutustilaisuuksissa käsiteltiin seuraavia aiheita

  • Valtakunnallisen uniapneaohjelman tilannekatsaus
  • Uniapnea tautina
  • Diagnostiset toimet terveyskeskus / erikoissairaanhoito
  • Hoito ja hoidon seuranta
  • Uniapnean ehkäisy ja painonhallinta
  • Hoitoketju – miten se toimii

Lisätietoja:

Ulla Veteläsuo
p. 040 5753050