muokattu: 12.10.2023

ELO-tutkimus

Tutkimus elintapojen ja liikkumisen vaikutuksista uniapneaan

ELO-tutkimuksessa (Elintavat ja liikkuminen osana uniapnean hoitoa) selvitetään Sairaala Novan liikuntalääketieteen poliklinikalla Jyväskylässä toteutettavan elintapaintervention vaikutuksia keskivaikeaa tai vaikea-asteista obstruktruktiivista uniapneaa sairastaviin potilaisiin (mm. elämänlaatu, fyysinen toimintakyky, liikuntatottumukset ja mahdollisten muutosten pysyvyys, yöpolygrafia, lääkkeiden käyttö, liitännäissairauksien ilmaantuminen sekä kustannusvaikuttavuus).

Filha toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueen, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Hengitysliiton kanssa.

Filha logo                     Hengitysliiton logo

Tutkimuksen toteutus

Tutkittavia rekrytoidaan Sairaala Novan keuhkosairauksien poliklinikan potilaista Jyväskylässä. Tutkimuksesta tiedotetaan potilaille CPAP-laitehoidon aloituksen yhteydessä. Tutkittavat randomisoidaan joko CPAP-hoitoon ja tavanomaiseen potilasohjaukseen (kontrolliryhmä) tai CPAP-hoitoon ja liikuntalääketieteen poliklinikalla toteutettavaan yksilölliseen kuuden kuukauden elintapainterventioon (interventioryhmä). Lisäksi osa interventioryhmästä randomisoidaan alaryhmään, joka saa intensiivisempää tukea käyttäytymisen muutokseen eli liikkumisen lisäämiseen käyttäytymistieteellisiä menetelmiä hyödyntäen.

Ensi vaiheessa tehdään ryhmien välinen vertailu 6 ja 12 kuukauden kuluttua aloituksesta. Lisäksi tutkittavien terveydentilaa arvioidaan rekisteritiedoista 2, 3 ja viiden vuoden kuluttua aloituksesta.

Tutkittavien rekrytointi aloitetaan alkuvuonna 2024.

Yhteyshenkilö

Hanna Renkola
p. 044 548 7333