muokattu: 6.3.2023

Filhan vaalitavoitteet eduskuntavaalikaudelle 2023–2027

Suomessa järjestetään eduskuntavaalit sunnuntaina 2.4.2023. Filhan vaaliohjelma nostaa esille kaksi tärkeää kansanterveyden edistämisen tavoitetta:

• Yhdenvertainen ja ensiluokkainen keuhkosyövän diagnostiikka ja hoito kaikille
• Tukea tupakoinnin lopettajalle

Keuhkosyöpäpotilaan tilanteen parantaminen

Vaikka keuhkosyövän ennuste on Suomessa kohentunut, olemme edelleen jäljessä muita Pohjoismaita sekä 1-vuotis- että 5-vuotisennusteen perusteella tarkasteltuna. Keuhkosyövän varhaiseen tunnistamiseen ja diagnostiikkaan tulee panostaa, jotta pääsemme muiden Pohjoismaiden tasolle keuhkosyövän ennusteessa ja laadukkaassa hoidossa.

Filha työstää valtakunnallista Keuhkosyöpäohjelmaa yhteistyössä keuhkosyöpätyöryhmän ja yliopistosairaaloiden kanssa. Jotta voimme taata keuhkosyövän laadukkaan ja vaikuttavan hoidon sekä diagnostiikan kaikille, tarvitsemme luotettavaa ja vertailtavaa tietoa hoidon laatuun vaikuttavista tekijöistä kansallisella tasolla.

Tästä syystä ohjelmatyön pohjaksi tarvitaan laaturekisteri.

Koulutusta ja tukea tupakkavieroitukseen

Tupakointi on merkittävin yksittäinen estettävissä oleva terveysriski ja keuhkoahtaumataudin ja keuhkosyövän suurin riskitekijä. Merkittävä osa tupakoijista haluaa lopettaa ja heille tulee olla matalalla kynnyksellä tarjolla riittävästi asiantuntevaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tarjoamaa tukea.

Alueellisti kannattaisi perustaa tupakka- ja nikotiinivieroitustyötä koordinoivia yksiköitä, jotka auttaisivat vieroituspalveluiden suunnittelu- ja kehitystyössä, terveydenhuollon ammattilaisten vieroitusosaamisen kehittämisessä ja vieroitustoiminnan laadun seurannasta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Filha tarjoaa tupakkavieroitukseen koulutusta ja tukea terveydenhuollon ammattilaisille.

Tutustu tarkemmin Filhan vaaliohjelmaan.