muokattu: 13.9.2023

FINCOVID-19

Tutkimus koronataudin pitkäaikaisvaikutuksista

FINCOVID-19-tutkimuksella selvitetään koronataudin (COVID-19) pitkäaikaisvaikutuksia ja taudista toipumista.

Aiemmista SARS- ja MERS- taudeista tiedetään että toipuminen on ollut hidasta ja elämänlaatu alentunut jopa 2 vuotta sairastumisen jälkeen, joten oletuksena on, että tästäkin koronataudista toipuminen olisi hidasta.

Tutkimuksella selvitetään, miten koronataudista toivutaan ja miten kauan se yleensä kestää. Lisäksi etsitään tekijöitä, jotka vaikuttavat toipumiseen. Tutkimuksella selvitetään myös, voisiko toipumista vauhdittaa intensiivisemmällä tuella. Näillä tiedoilla on yhteiskunnallisesti suuri merkitys, sillä suuri joukko joutuu olemaan pitkään poissa työelämästä sairastetun taudin vuoksi.

Filha toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä HUSin ja Hengitysliiton kanssa.

Tutkimuksen toteutus

Filha toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä HUSin ja Hengitysliiton kanssa.

Tutkimukseen pyydetään kaikki vuonna 2020 sairaalahoitoisen koronan HUSin alueella sairastaneet. Heidät jaetaan “lievempiin” eli sellaisiin, jotka ovat pärjänneet pienemmällä happilisällä osastohoidossa ja vaikeampiin eli tehohoitoisiin tai muuten vaikean tautimuodon sairastaneisiin. Avohoitoisia potilaita ei ainakaan tässä vaiheessa oteta tutkimukseen.

Potilaiden toipumista seurataan vuoden ajan ja sairaalan tiedoista haetaan myös tehtyjä tutkimuksia, kuten keuhkotoimintatutkimuksia, kuvantamisia, lääkehoitoja ja laboratoriotuloksia. 6 kuukautta sairastumisesta heille lähetetään elämänlaatukysely ja oirekysely, jossa kysytään myös toipumiseen liittyvistä asioista. Kysely toistetaan vuoden kuluttua.

Lisäksi pieni joukko potilaita valitaan kuntoutusinterventioon, jossa he saavat fysioterapeutin ohjaamana erityistä tukea kuntoutumiseen ja selvitetään, voiko tällä nopeuttaa toipumista.

Julkaisut

Lindahl, A., Reijula, J., Malmberg, L. P., Aro, M., Vasankari, T., & Mäkelä, M. J. (2021). Small airway function in Finnish COVID-19 survivors. Respiratory Research22(1), [237]. https://doi.org/10.1186/s12931-021-01830-9

Lindahl, A., Aro, M., Reijula, J., Mäkelä, M. J., Ollgren, J., Puolanne, M., Jarvinen, A., & Vasankari, T. (2022). Women report more symptoms and impaired quality of life: a survey of Finnish COVID-19 survivors. Infectious Diseases54(1), 53-62. https://doi.org/10.1080/23744235.2021.1965210

Lindahl, A., Aro, M., Reijula, J., Puolanne, M., Mäkelä, M. J. & Vasankari, T (2023). Persisting symptoms common but inability to work rare: a one-year follow-up study of Finnish hospitalised COVID-19 patients, Infectious Diseases, DOI: 10.1080/23744235.2023.2244586

FINCOVID-19-tutkimuksesta muualla verkossa

Koronavirustaudin pitkäaikaisvaikutuksia tutkitaan Hengityskanava 5.11.2020

HUSissa tutkitaan koronavirustaudin pitkäaikaisvaikutuksia keuhkoille ja elämänlaadulle HUSin tiedote 28.10.2020

Koronaviruksen aiheuttaman taudin pitkäaikaisvaikutuksista tutkimus Lääkärilehti 28.10.2020

Koronavirustaudista toipumista aletaan tutkia Filhan uutinen 5.10.2020