muokattu: 14.5.2019

Tuberkuloosi ja hiv eri kulttuureissa

TIE-hankkeessa laaditussa kirjallisuuskatsauksessa kartoitetaan Suomen suurimpien turvapaikanhakijaryhmien (länsi-afrikkalais-, somalialais-, kurdi-, syyrialais-, afganistanilais- ja venäläistaustaiset sekä Balkanin alueelta lähtöisin olevat) tuberkuloosiin ja hiviin liittyviä asenteita pohjautuen suomeksi ja englanniksi julkaistuun kirjallisuuteen.

Katsauksessa keskitytään vuoden 2000 jälkeen julkaistuihin artikkeleihin ja raportteihin. Tietoa löytyi pääasiassa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden lähtömaiden aikuisväestön osalta. Euroopassa tehtyjä tutkimuksia pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osalta löytyi hyvin vähän ja näiden tutkimusten tulosten tulkintaa vaikeuttaa se, että tutkimuksissa oli mukana useista eri maista lähtöisin olevia henkilöitä.

Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden tuberkuloosiin ja hiviin liittyvät asenteet ja tiedot (633 kB).