muokattu: 5.6.2023

Tuberkuloosin hoidon asiantuntijaryhmä

Valtakunnallisen tuberkuloosin hoidon asiantuntijatyöryhmän apuun voi turvautua tuberkuloosin hoidon erityiskysymyksissä. Erityisesti monilääkeresistenttien (MDR) ja erittäin resistenttien (XDR) tuberkuloosipotilaiden diagnostiikka ja hoito on haastavaa ja vaatii erityisosaamista.

Tuberkuloosin hoidon asiantuntijatyöryhmä (19 asiantuntijaa) koostuu yliopistosairaaloiden keuhko-, infektio- ja lasteninfektiosairauksien asiantuntijoista sekä THL:n mykobakteerilaboratorion edustajasta. Tarvittaessa kokouksiin kutsutaan asiantuntijoita myös muilta tahoilta. Ryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa, ja kokousten väliaikana ryhmän toiminta tapahtuu salatulla nettifoorumilla.

Ryhmän toimintaa johtaa Filhan pääsihteeri Tuula Vasankari ja käytännön asioissa avustaa projektivastaava Marianne Helander. Ryhmä tekee yhteistyötä THL:n yhteyteen perustetun tuberkuloosin torjunnan asiantuntijaryhmän kanssa.

Yhteyden ryhmään saa paikallisen yliopistosairaalan edustajan kautta.

Tuberkuloosin hoidon valtakunnallisen asiantuntijaryhmän jäsenet (5.6.2023)

Lisätietoja:
Prof., pääsihteeri Tuula Vasankari

Projektivastaava Marianne Helander