muokattu: 17.10.2023

Tupakka ja nikotiini

Tupakan terveysvaikutuksia on tutkittu enemmän kuin mitään muuta yksittäistä terveyttä uhkaavaa tekijää. Tupakka on kiistatta keuhkoterveyden suurin yksittäinen uhka. Sairastumisen riski on suoraan annosvasteinen.

Tupakoinnin lopettaminen vähentää keuhkoahtaumatautiin sairastumisen vaaraa, pysäyttää jo alkaneen taudin sekä vähentää astmaan sairastumisvaaraa ja parantaa astman hoitotasapainoa.

Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi ottaa tavoitteekseen kaikkien potilaiden tupakasta vieroittuminen tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suosituksen mukaisesti.

Koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille

Filha järjestää terveydenhuollon henkilöstölle Käypä hoito -suositukseen perustuvaa tupakasta ja nikotiinista vieroituskoulutusta sekä järjestää kansallisen Tupakka ja terveys -päivän joka toinen vuosi. Katso ohjelmat ja ajankohdat koulutuskalenterista.

Tietoa ja tukiaineistoja tupakoinnin lopettamisen tukemiseen

Löydät sivuiltamme runsaasti tukiaineistoja tupakoinnin lopettamisen ja vieroituksen ohjaukseen.
Kaikki materiaalit ovat vapaasti ladattavissa ja tulostettavissa.

Miten otan puheeksi tupakoinnin?

Aineistoja terveydenhuollon ammattilaisille. Nikotiiniriippuvuustestejä, tietolähteitä ja aineistoja puheeksioton tueksi

Lisää aineistoja lopettamisen tukeen. Tuotettu Vertaistuella eroon tupakasta -hankkeessa

Tupakoinnin lopettajalle. Testejä ja työkaluja

Irti nuuskasta. Irti nuuskasta -hankkeen verkkosivusto: tietoa, tukea, testejä ja onnistumistarinoita nuuskan  ja muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen