muokattu: 17.5.2024

Miten otan puheeksi tupakoinnin?

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on vakava sairaus. Nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta, ja tupakkariippuvuuteen liittyvät voimakkaasti myös psyykkiset ja sosiaaliset tekijät.

Lyhytkin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tekemä vieroitusohjaus on tehokas.

Käy läpi kaikkien tupakoivien kanssa:

  • Ask: Kysy tupakan käytöstä vähintään kerran vuodessa. ”Kuinka paljon poltat, oletko yrittänyt lopettaa?”
  • Advise: Kerro, miksi lopettaminen olisi tärkeää – mieluiten nyt hoitamasi sairauden kannalta. Käskemisen ja määräämisen sijasta näytä, että välität ja olet huolissasi potilaasta.
  • Assess: Arvioi halukkuus ja sovi lopettamisyrityksestä. Kysy, mitä potilas itse ajattelee tupakoinnistaan. Entä minkälaisia ajatuksia ja kokemuksia hänellä on lopettamisesta?
  • Assist: Avusta lopettamisyritystä. Kerro, että olet apuna ja tukena – nyt ja tulevaisuudessa. Arvioi lääkehoidon tarve ja keskustele siitä, ohjaa lopettamisryhmään tai sähköiseen tukeen (esim. stumppi.fi ).
  • Arrange: Järjestä seuranta. Sovi seuraava kontakti mieluiten viikon päähän lopetuspäivästä. Kirjaa tupakointitapa ja tupakoinnin määrä ja kesto sekä sopimus lopettamissuunnitelmasta.

(Lähde: Käypä hoito -suositus 2024)

Linkkejä ja materiaaleja:

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito, Käypä hoito -suositus, 2024

Nikotiiniriippuvuustesti (FTND) (pdf)

Tupakasta vieroituksen neuvontakortti, Steso 2018 (pdf)

Motivoiva keskustelu -kortti (pdf)

Tupakoinnin lopettaminen -sivusto THL

Tupakattomana ja nikotiinittomana leikkaukseen (pdf) HUS  

Aineistoja tupakoinnin lopettamisen ohjaukseen:

Aineistoja sote-ammattilaisille. Nikotiiniriippuvuustestejä, tietolähteitä ja aineistoja puheeksioton tueksi

Lisää aineistoja lopettamisen tukeen. Tuotettu Vertaistuella eroon tupakasta​​ -hankkeessa

Tutustu myös näiden sivujen sisältöihin:

Tupakoinnin lopettajalle Testejä ja työkaluja

Irti nuuskasta. Irti nuuskasta -hankkeen verkkosivusto: tietoa, tukea, testejä ja onnistumistarinoita nuuskan  ja muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen