muokattu: 15.4.2021

Tutkimus

Filhan tuberkuloosin ja keuhkosairauksien asiantuntemus on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua. Tavoitteenamme on olla yksi johtavista keuhkosairausalan järjestömuotoisista osaamiskeskuksista Suomessa ja Euroopassa.

Tutkittu tieto on kaiken toimintamme lähtökohta ja ohjaava tekijä, ja oma tutkimustoimintamme on aktiivista. Parhaillaan on käynnissä laaja-alainen keuhkosairauksiin ja niiden riskitekijöihin, koronavirusinfektioon sekä tuberkuloosiin liittyvä tutkimustyö.

Tuberkuloosi

1. Tuberkuloosin hoidon laatu ja lopputulos Suomessa: Tutkimuksessa selvitetään tuberkuloosin hoidon lopputulosta ja siihen vaikuttavia tekijöitä yhteistyössä THL:n ja yliopistotutkijoiden kanssa.

2. Latentti tuberkuloosi Suomessa ja lähialueilla: Tutkimuksessa selvitetään latentin tuberkuloosin diagnostiikkaa ja hoitoa Pohjoisen ulottuvuuden maissa.

3. MDR-tuberkuloosi, kliininen kuva ja hoidon kustannukset: Tutkimuksessa selvitetään maassamme hoidettujen MDR-tuberkuloosipotilaiden sairauteen liittyviä kliinisiä muuttujia, hoidon lopputulosta ja resistenssitilannetta.

4. TB ja HIV Pietarin alueella ja Suomessa. Tutkimuksessa selvitetään Pietarin alueen tuberkuloosipotilaiden hoidon lopputulosta ja diagnostiikkaa nopeuttavia tekijöitä HIV-positiivisilla henkilöillä. Yhteistyöhanoina ovat Pietarin alueen toimijat.

COVID-19

1. FINCOVID-19

2. COVID-19 pandemian vaikutus tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön: Tutkimuksessa analysoidaan Suomen koronaepidemian aikaista tupakka- ja nikotiinikorvaushoitotuotteiden myyntiä sekä suomalaisten tupakointitottumusten muutosta epidemian aikana.

Tupakka ja nikotiini

1. VARNIK (varusmiesten nikotiinituotteiden käyttö): Tutkimuksessa selvitetään varusmiesten tupakka- ja nikotiinituotteiden (savuke, nuuska, sähkösavuke) käyttöä, siihen vaikuttavia tekijöitä ja lopettamishalukkuutta. Lisäksi selvitetään nuuskan käytön terveysvaikutuksia ja merkitystä suorituskyvylle armeijaolosuhteissa. Toteutus yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.

2. Tupakoimaton leikkaus (TUPLEI) HUS:n alueella: Tutkimuksessa selvitellään Porvoossa toteutettavan TUPLEI-toimintamallin vaikuttavuutta ja tupakoinnin vaikutusta leikkauskomplikaatioihin HUS-alueella. Toteutus yhteistyössä Porvoon sairaalan tutkijoiden kanssa.

Ahtauttavat keuhkosairaudet

1. Liikunta ja keuhkot: Tutkimuksessa selvitetään THL:n tutkimusaineistoista liikunnan ja kunnon yhteyttä keuhkofunktioon THL:n väestöaineistoissa.

2. Keuhkofunktion kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät: Tutkimuksessa selvitetään väestötason seurantatutkimuksessa obstruktion kehittymisen riskitekijöitä yhteistyössä THL:n kanssa.

3. Astma, toimintakyky ja kuolleisuus: Tutkimuksessa selvitetään yhdessä HUS:n tutkijoiden ja THL:n kanssa astman vaikutusta toimintakykyyn ja kuolleisuuteen.

Kansalliset keuhkosairausohjelmat

1. Astma-, keuhkoahtaumatauti-, tuberkuloosi-, uniapnea- ja sisäilmaohjelmat, vaikutus hoitoon ja kustannusvaikuttavuus. Kansallinen asiantuntijalähtöinen tutkimus, jossa Filha on mukana. Tutkimukseen kuuluu useampia osa-alueita, joissa arvioidaan keuhkosairausohjelmien vaikutusta diagnostiikkaan, hoitoon ja kustannuksiin.