muokattu: 5.9.2023

Vaikeaa koronatautia sairastavilla oireet ovat yleisiä vielä vuoden jälkeen sairastumisesta

TIEDOTE

Terveyspalvelujen runsas käyttö ja työkyvyn menetys ovat kuitenkin harvinaisia.

 

Filhan, Hengitysliiton ja HUSin yhteistyönä vuonna 2020 aloittama FINCOVID-19 -tutkimus on tullut päätökseensä. Tutkimuksessa seurattiin vuoden ajan vaikeaan koronatautiin ensimmäisessä aallossa v. 2020 sairastuneita HUSin osastoilla hoidettuja potilaita ja heidän toipumistaan, erityisesti keuhkojen terveyden kannalta.

Viimeiset tulokset julkaistiin elokuun puolivälissä Infectious Diseases -lehdessä.

”Keskimäärin vaikeaa koronatautia sairastaneet olivat olleet 40 päivää sairauslomalla ja 90 % työelämässä olleista oli palannut takaisin töihin vuoden kuluttua sairastumisesta, heistä suurin osa kahden ensimmäisen kuukauden aikana” kertoo tutkimuksesta väitöskirjansa tehnyt lääketieteen tohtori Anna Lindahl.

”Oireita koettiin sen sijaan edelleen yleisesti vielä vuoden kuluttua sairastumisesta: 88% koki väsymystä, 79% uupumusta ja 70% tutkittavista kärsi uniongelmista. Elämänlaadussa ei kuitenkaan todettu muutosta”, Lindahl lisää.

Tutkimuksessa seurattiin keuhkojen toipumista myös toimintakokein sekä röntgenkuvilla. Vaikka koronaan liittyviä toiminnan alenemia ja röntgenkuvamuutoksia oli taudin alussa paljon, ne vähentyivät selvästi seuranta-aikana.

”Tuloksemme ovat linjassa muiden kansainvälisten tutkimusten kanssa” Lindahl summaa.

”Tuloksia tulkittaessa on kuitenkin muistettava, että tutkimuksessa oli vaikeasti sairastuneita ja sairaalahoitoon joutuneita koronapotilaita, eikä tulos siten ole yleistettävissä esimerkiksi lievän koronataudin sairastuneisiin. Lisäksi nämä potilaat ovat sairastuneet heti pandemian alussa, joten tulokset eivät suoraan ole yleistettävissä myöhempiin, lievemmän taudinkuvan aiheuttaviin variantteihin, kuten omikroniin.”

FINCOVID-19 -tutkimus tehtiin Filhan, HUSin ja Hengitysliiton yhteistyönä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää koronataudin (COVID-19) pitkäaikaisvaikutuksia ja taudista toipumista. Hengitysliitto on saamillaan testamenttivaroilla tukenut FINCOVID-19 -tutkimusta ja Lindahlin väitöskirjatyön tekemistä.

Lisätietoja antavat:

Anna Lindahl
LT
HUS

Tuula Vasankari
Pääsihteeri
Filha ry

+358505450589

Miia Aro
Asiantuntijaylilääkäri
Filha ry
+358445321055