muokattu: 29.9.2023

Vangit tupakoivat moninkertaisesti muuhun väestöön verrattuna

Vankien terveyttä on tutkittu laajassa Vankien terveys ja hyvinvointi 2023 -tutkimuksessa Rikosseuraamuslaitoksen (Rise), Vankiterveydenhuollon (VTH) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä. Filha on ollut mukana vankien tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tarkastelleessa ryhmässä.

”Vangit tupakoivat tutkimuksen mukaan runsaasti ja oli yllättävää, miten paljon he käyttivät myös muita nikotiinituotteita kuten nuuskaa. Hyvin myönteistä oli kuitenkin, että vangit olivat kiinnostuneita terveydestään ja halusivat lopettaa tupakoinnin”, tutkimusryhmässä mukana ollut Filhan erityisasiantuntija Patrick Sandström sanoo.

Laaja tutkimus koostui kyselylomakkeesta, haastatteluista ja terveystarkastuksista, joiden kautta selvitettiin vankien somaattisia sairastuvuutta, mielenterveyttä ja sosiaalisia sekä muita hyvinvointiin liittyviä valmiuksia.

Tutkimuksen mukaan 64 prosenttia miesvangeista ja 85 prosenttia naisvangeista tupakoivat päivittäin, kun koko väestössä vastaavat luvut ovat 12 prosenttia miehillä ja 11 prosenttia naisilla. Eniten tupakoivat nuoret alle 30-vuotiaat vangit ja suljetuissa vankiloissa tupakointi oli yleisempää kuin avovankiloissa. Päivittäinen nuuskan käyttö oli vangeilla samalla tasolla kuin koko väestössä, mutta 25 prosenttia vangeista käyttivät nuuskaa päivittäin tai satunnaisesti. Samoin sähkösavukkeiden käyttö päivittäin tai satunnaisesti oli vangeilla yleisempää kuin koko väestössä.

Erityisesti miesvangit olivat halukkaita lopettamaan tupakoinnin ja kohtalaisen luottavaisia siihen, että pystyisivät lopettamaan tupakoinnin niin halutessaan. Vangeista 75 prosentille ei kuitenkaan tutkimuksen mukaan oltu tarjottu tupakoinnin lopettamisen tukea vankilaoloaikana. Miesvangeista 20 % ja naisvangeista 12 % ilmoittivat, että olivat altistuneet tupakansavulle sellissään ja yleisimmin altistuivat alle 30-vuotiaat vangit.

Vankilatupakoinnin säännösmuutokset Vankeuslakiin ja Tutkintavankeuslakiin tulivat voimaan tutkimuksen jälkeen 4.9.2023. Tupakointi kiellettiin vankilan sisätiloissa. Suljetuissa vankiloissa vangille on annettava mahdollisuus tupakoida vähintään kerran päivässä. Samalla tukea tupakoinnin lopettamiseen tulee olla vangeille tarjolla.

Vankiterveydenhuolto on vuoden 2023 aikana kehittänyt vankien tupakoinnin lopettamisen tukitoimia ja Filha on toiminut prosessissa asiantuntijana.