muokattu: 21.2.2024

EU tukee Filhan tupakattomuus- ja nikotiinittomuustyötä Suomessa

Filha on aloittanut hankekumppanina EU4Health-ohjelmasta rahoitettavassa eurooppalaisessa yhteistoimintahankkeessa JA PreventNCD: Cancer and other NCDs prevention –action on health determinants. Nelivuotisessa hankkeessa kehitetään syövän ja muiden tarttumattomien tautien ennaltaehkäisyä vaikuttamalla riskitekijöihin. Nämä taudit muodostavat kaksi kolmasosaa tautitaakasta Euroopassa, mutta niiden esiintymisessä on merkittäviä eroja eri väestöryhmien välillä, kun otetaan huomioon esimerkiksi sosioekonominen asema, asuinalue ja sukupuoli.

Hankkeessa Filha vahvistaa tupakasta ja nikotiinista vieroittamisen käytänteitä yhdessä hyvinvointialueiden ja muun terveydenhuollon kanssa mm. kehittämällä kirjaamiskäytäntöjä ja hoitoketjuja, vahvistamalla terveydenhuollon nikotiinivieroituksen vastuuhenkilöverkostoja sekä kouluttamalla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia tupakka- ja nikotiinivieroituksessa. Haavoittuvia ryhmiä, kuten päihde- ja mielenterveyspotilaita otetaan erityisesti huomioon ja hankkeen kautta edistetään myös nikotiiniton leikkaus -toimintamallin toimeenpanoa. Hankkeessa edistetään lisäksi tupakattomien työpaikkojen yleistymistä. Monella työpaikalla on jo tehty savuttomuuspäätös, mutta sen käytännön toteuttamisessa tarvitaan usein vielä tukea.

Filha koordinoi hankkeessa kaksi kansainvälistä tupakka- ja nikotiinivieroitukseen liittyvää kokonaisuutta ja hankkeen myötä syntyy Euroopan-laajuisia suosituksia ja hyviä käytänteitä, joista on Suomellekin hyötyä tulevaisuudessa. Hankkeessa selvitetään esimerkiksi maksuttoman tupakka- ja nikotiinivieroituslääkityksen tarjoamista, terveydenhuollossa esiintyviä vieroitustoimintaan liittyviä vaikeuksia, sekä tupakoinnin lopettamisessa epäonnistuneiden ja ei koskaan lopettamista yrittäneiden ajatuksia toimivista vieroituspalveluista.

Suomen toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja Filhan lisäksi hankekumppaneina ovat Syöpäjärjestöt, UKK-instituutti ja Luonnonvarakeskus.

Koko Euroopan-laajuista hanketta koordinoi Norjan Helsedirektoratet. Tästä linkistä pääset heidän hankesivuilleen.

Hanketta voit seurata myös Filhan hankesivulla.

ja preventncd logo