muokattu: 28.9.2023

Filha

Filha ry (Finnish Lung Health Association) on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu kansanterveys- ja asiantuntijajärjestö.

Parannamme kansanterveyttä edistämällä keuhkosairauksien ja tuberkuloosin ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.

Toimimme hengityselinsairauksien asiantuntijoiden yhteistyöelimenä korostaen verkostotyöskentelyä, aloitetoimintaa ja kehittämishankkeita.