muokattu: 16.10.2023

Joulumerkkikodit

Filhan edeltäjän Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen ylläpitämät joulumerkkikodit toimivat Tampereella 1936–1973, Oulussa 1945–1969 ja Kuopiossa 1954–1964. Lisäksi Pälkäneellä toimi Tampereen joulumerkkikodin sivuosasto vuosina 1939–1948. Yhdistys rahoitti toimintaa joulumerkkien myynnillä.

Filha luovutti joulumerkkikoteja koskevan arkiston Kansallisarkistoon marraskuussa 2016.

Joulumerkkikodissa lapsena hoidettu henkilö saa kaikki itseään koskevat tiedot, mutta ei asiakirjoihin mahdollisesti sisältyviä vanhempiensa tai sisarustensa terveydentilaa tai terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja, ellei heidän kuolemastaan ole kulunut 50 vuotta. Näiden tietojen salassapito perustuu potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin (785/1992) ja henkilötietolakiin (523/1999).

Joulumerkkikotiarkistoon kohdistuvat tietopyynnöt tulee tehdä suoraan Kansallisarkistoon alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Kansallisarkiston ohje joulumerkkikotiasiakirjojen tilaamisesta