muokattu: 3.3.2023

Vaikuttamistyö

Filhan vaalitavoitteet 2023 eduskuntavaaleissa

Keuhkosairaudet – ennaltaehkäisy ja hoidon kehittäminen

  • Tavoitteemme on terveet keuhkot!

Tavoite 1: Yhdenvertainen ja ensiluokkainen keuhkosyövän diagnostiikka ja hoito kaikille

Jotta keuhkosyövän ennustetta ja hoitoa saadaan parannettua ja keuhkosyöpä löydetään varhaisemmassa vaiheessa, tarvitaan Suomessa:

  • Keuhkosyövän diagnostiikan kehittämistä
  • Keuhkosyövän hoidon parantamista
  • Hoitoketjujen sujuvoittamista ja laadun parantamista
  • Kotimaisen keuhkosyöpätutkimuksen lisäämistä
  • Keuhkosyöpään liitetyn stigman vähentämistä

Tällä hetkellä keuhkosyöpään liittyvien tietojen raportointi, kerääminen ja tallentaminen on puutteellista. Jotta voimme taata keuhkosyövän laadukkaan ja vaikuttavan hoidon sekä diagnostiikan kaikille, tarvitsemme luotettavaa ja vertailtavaa tietoa hoidon laatuun vaikuttavista tekijöistä kansallisella tasolla.

Tämän vuoksi vaadimme:
Keuhkosyövän laaturekisterin perustamista

Tavoite 2: Tukea tupakoinnin lopettajalle

Terveydenhuollon on tuettava tupakoinnin lopettajaa

  • Merkittävä osa tupakoijista haluaa lopettaa ja heille tulee olla matalalla kynnyksellä tarjolla riittävästi asiantuntevaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tarjoamaa tukea.
  • Hyvinvointialueilla tulisi olla tarjolla monipuolisia vieroitusmenetelmiä, kuten yksilö- ja ryhmäohjausta, puhelintukea ja digitaalisia tukimuotoja.
  • Alueellisti kannattaisi perustaa tupakka- ja nikotiinivieroitustyötä koordinoivia yksiköitä, jotka auttaisivat vieroituspalveluiden suunnittelu- ja kehitystyössä, terveydenhuollon ammattilaisten vieroitusosaamisen kehittämisessä ja vieroitustoiminnan laadun seurannasta.

Tutustu koko vaaliohjelmaan:

Filha ry vaaliohjelma 2023.